Línia d´Actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a Canarias per a impulsar iniciatives que presten especial atenció a les persones i els col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat arran de la crisi provocada pel coronavirus.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 9 de juny al 23 de juliol de 2020, a les 23.59 h.

 • FINANÇAMENT

  Es podrà sol·licitar el 75% del cost del projecte:

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  La convocatòria inclou cinc àmbits d'actuació:

  1. Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia.

  2. Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.

  3. Habitatges temporals per a la inclusió social.

  4. Inserció sociolaboral.

  5. Interculturalitat i acció social.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

 • ACREDITACIÓ

  • Per a entitats acreditades en anys anteriors, aquest any 2020 han d’actualitzar la informació relativa a l’entitat al portal. Cal que les entitats s’assegurin que tota la informació i tots els documents siguin vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

  • Per a entitats no acreditades, el procés d’acreditació es fa a través de l’aplicació, on obtindran la clau d’accés (usuari i contrasenya).


  Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat 'Documentació', i al web de la Fundació ”la Caixa”, a l’apartat 'Convocatòries'.

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

  L’accés al formulari de presentació s’habilita una vegada s’ha obert la convocatòria, amb possibilitat de modificació fins a la data de tancament. 

  Per facilitar la presentació tenim la Guia de suport (PDF, 663 KB), disponible també al Portal de convocatòries a l’apartat 'Documentació'.

  Per a qualsevol consulta, adreça’t a: ajutssocials@fundaciolacaixa.org

FAQs

Mostrar texto Ocultar texto