La Fundació ”la Caixa” convoca 100 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d’ensenyament de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Amèrica del Nord o l’Àsia-Pacífic.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Punts clau

 • 100 beques per cursar estudis de postgrau (màster, doctorat o recerca predoctoral) amb una durada màxima de 24 mesos.

 • Estudis de postgrau per cursar en qualsevol país dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Amèrica del Nord (Estats Units i Canadà) i la regió Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, l’Índia, el Japó, Singapur i la Xina).

 • La convocatòria comprèn totes les àrees de coneixement, però se n’exclouen els programes de Master of Business Administration (MBA).

 • Les beques són per fer estudis de màster o doctorat, que han de començar amb la beca. També s’accepten les estades de recerca predoctoral científica i tècnica.


Requisits de la convocatòria

Per participar en el procés de selecció, els candidats han de complir, entre d’altres, els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o portuguesa.

 2. Acreditar un nivell avançat de l’idioma en què es cursaran els estudis de destinació.

 3. Disposar d’un títol concedit per una universitat espanyola (candidats espanyols) o universitat portuguesa (candidats portuguesos). Aquests estudis s’han d’haver finalitzat entre el gener de 2015 i el juliol de 2024.

Els candidats que hagin completat estudis de grau a l'estranger abans de l'inici de la beca no són elegibles.


FAQs

Si tens dubtes sobre la convocatòria, consulta el llistat de preguntes freqüents.

Pots accedir a la plataforma de sol·licituds de beques de la Fundació ”la Caixa”.

Subscriu-te per rebre un avís quan s'obri la pròxima convocatòria.

Per a qualsevol suggeriment o consulta, et pots adreçar a: [email protected].

El procés de selecció consta de tres fases consecutives:

 • Fase 1 - Elegibilitat

  Totes les candidatures es revisen conforme compleixen els requisits d’elegibilitat descrits a les bases del programa.
   

 • Fase 2 - Preselecció

  Les candidatures s’avaluen de manera remota per part d’almenys dos avaluadors amb experiència rellevant en el mateix àmbit disciplinari. Els criteris que regeixen l’avaluació en aquesta fase són:

  1. Expedient acadèmic i currículum (ponderació 50 %): s’avaluaran les qualificacions del candidat, així com el currículum acadèmic i/o professional en relació amb l’etapa de la carrera en què es trobi i les oportunitats que hagi pogut tenir.

  2. Motivació i memòria (ponderació 30 %): es valorarà l’excel·lència de les idees plantejades a la memòria, prenent en consideració l’originalitat, la innovació i el potencial impacte de la proposta, a més de l’elecció del centre de destinació i els estudis o la recerca que vulguin fer-se.

  3. Cartes de recomanació (ponderació 20 %): les cartes de recomanació rebudes es valoraran tenint en compte l’especificitat del contingut respecte del candidat, així com el perfil dels recomanadors.
    

 • Fase 3 - Entrevistes de selecció

  Els candidats preseleccionats són convocats a una entrevista individual davant d’un comitè multidisciplinari que els avalua segons els criteris que apareixen a continuació:

  1. Potencial del candidat (ponderació 40 %): s’avaluarà el potencial del candidat fent atenció a les seves soft skills, com ara la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat de presentar raonaments complexos i independents, l’originalitat, l’emprenedoria, el lideratge i el treball en equip.

  2. Motivació i memòria (ponderació 30 %): es valorarà l’excel·lència de les idees plantejades a la memòria, prenent en consideració l’originalitat, la innovació i el potencial impacte de la proposta, a més de l’elecció del centre de destinació i els estudis o la recerca que vulguin fer-se.

  3. Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 30 %): es valorarà la trajectòria acadèmica i professional del candidat en relació amb l’etapa en què es troba de la seva carrera i les oportunitats que hagi pogut tenir.

Uneix-t’hi

El Programa de Beques compta actualment amb la col·laboració d’un gran nombre d’experts, de disciplines diferents, que participen en l’avaluació de les candidatures per garantir el rigor i la transparència en els processos de selecció.

Si t’interessa formar part de la nostra base de dades i col·laborar en l’avaluació de futures convocatòries de beques, contacta amb nosaltres enviant un missatge a [email protected] juntament amb el teu CV en format .pdf o l’enllaç a la pàgina web on es pugui veure.

Descarregar materials

Amb l’objectiu de generar sinergies i assolir la màxima difusió de la convocatòria de beques de postgrau a l’estranger, t’agrairíem que ens ajudessis a difondre els materials de comunicació entre els estudiants.


Més informació

 • Com s’han de difondre els materials correctament?

  Amb l’objectiu de fer una comunicació efectiva, recomanem enviar en primer lloc un mailing informant els estudiants dels detalls de la convocatòria.

  Posteriorment, publicar a totes les xarxes socials els posts descarregables de la convocatòria tenint en compte el suggeriment de text de la publicació que es troba a les Recomanacions per a difondre la convocatòria a les xarxes socials.

  També recomanem imprimir els pòsters de la convocatòria en A4 o A3 per poder difondre’ls a la universitat o el centre.

 • Com podem compartir els resultats de les publicacions?

  A la Fundació ”la Caixa” us agraïm la col·laboració per difondre les convocatòries entre els estudiants. Amb l’objectiu d’optimitzar els materials de difusió, volem demanar-vos la vostra ajuda i que, en la mesura que sigui possible, compartiu algunes dades significatives de les peces publicades en els vostres canals digitals: descripció del públic en el qual s’hagi tingut impacte, captures de pantalla de les publicacions fetes a les xarxes socials i l’idioma en què heu escrit les vostres publicacions.


Contacte

Pots enviar dubtes i suggeriments de millora a: [email protected].

Documentació d’interès sobre la convocatòria

Bases del programa

Tota la informació que et cal per conèixer els detalls d’aquesta beca, el procés de sol·licitud i el de selecció.

(Disponible només en anglès)

Butlletí Oficial de l’Estat

Obertura de la convocatòria de beques de la Fundació ”la Caixa” al BOE.

(Disponible només en castellà)

Becaris 2024

Llistat de becaris i estadístiques del programa.

(Disponible només en anglès)

Documentació d’interès sobre el procés d’avaluació

Selection process guidelines

(Disponible només en anglès)

Codi de conducta

(Disponible només en anglès)

Relació d’avaluadors de la convocatòria 2023

(Disponible només en anglès)