Creiem en l’ocupació com a motor per al desenvolupament professional i personal dels qui es troben en risc d’exclusió.

Què fem

A través del programa Incorpora, ajudem persones en risc d’exclusió social a accedir a una feina, cosa que contribueix a construir un territori més responsable socialment.

Ho fem des de diversos fronts:

 • Contribuïm a sensibilitzar les empreses i buscar activament oportunitats d’inserció, i fomentem així la responsabilitat social corporativa empresarial i les polítiques de recursos humans inclusives.

 • Dissenyem itineraris d’inserció per desenvolupar les competències professionals de les persones que participen en el programa i els acompanyem en les diferents accions que duen a terme.

 • Acompanyem treballadors i empreses en el procés de contractació, a través dels professionals de la inserció laboral que formen part del programa, per facilitar l’adaptació al lloc de treball.

 • Millorem les competències i la professionalització de la xarxa de tècnics d’Incorpora a través de diferents eines, cursos i recursos.


A qui s’adreça

Persones vulnerables: persones en risc o situació d’exclusió social (joves amb fracàs escolar, aturats de llarga durada, persones més grans de 45 anys, dones en risc d’exclusió social, persones privades de llibertat, persones migrants, persones amb problemes de salut mental...).

Empreses: oferim a les empreses un recurs de responsabilitat social corporativa en integració laboral.

Entitats socials: juntament amb les entitats socials adherides, generem més oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària a través d’una xarxa de tècnics d’inserció laboral.

Professionals de l’àmbit de la inserció laboral: potenciem la professionalització i la capacitat d’inserció laboral del conjunt d’entitats socials adherides, com també la formació professional dels tècnics d’inserció laboral i el treball en xarxa.


Com ajudem

Les empreses, sense cap cost econòmic:

 • Prospecció i identificació dels llocs de treball per cobrir

 • Selecció de perfils professionals

 • Acompanyament del treballador en el procés de contractació i d’adaptació al lloc de treball


Les entitats socials:

 • Formació en inserció laboral

 • Marc conceptual i metodològic comú

 • Estratègies d’aproximació i col·laboració amb el món empresarial


Els beneficiaris:

 • Valoració integral del perfil competencial

 • Disseny i construcció dels itineraris d’inserció

 • Formació a través dels Punts de Formació Incorpora

 • Acompanyament en la contractació i seguiment


Un programa per a la integració laboral de col·lectius vulnerables

14.738
empreses contractants a Espanya el 2023

38.404
insercions laborals a Espanya el 2023