La Fundació ”la Caixa” convoca 40 beques de postdoctorat Junior Leader adreçades a investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la carrera investigadora a Espanya o Portugal en àrees STEM.

Què oferim

El programa de beques de postdoctorat Junior Leader està destinat a la contractació d’investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la carrera investigadora en territori espanyol o portuguès en les àrees de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l’enginyeria i les matemàtiques. Aquest programa té com a objectius fomentar la recerca d’alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal i donar suport als millors talents científics, a qui s’ofereix un entorn atractiu i competitiu en el qual puguin fer una recerca d’excel·lència.

El programa de beques de postdoctorat Junior Leader té dues modalitats diferents:

 • Posdoctorat Junior Leader – Convocatòria Incoming

  20 beques de postdoctorat de 3 anys de durada per a investigadors de totes les nacionalitats, als quals s’ofereix un contracte laboral per a la realització d’un projecte de recerca en centres espanyols acreditats amb els distintius d’excel·lència Severo Ochoa, María de Maeztu o de l’Institut d’Investigació Sanitària Carlos III, o en centres portuguesos avaluats com a excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Per a institucions espanyoles, els candidats han d’haver residit a Espanya menys de 12 mesos en els últims tres anys, mentre que per a institucions portugueses, els candidats han d’haver residit a Portugal menys de 12 mesos en els últims tres anys.

  MÉS INFORMACIÓ
   

 • Posdoctorat Junior Leader – Convocatòria Retaining

  20 beques de postdoctorat per a investigadors de totes les nacionalitats per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal. Per a institucions espanyoles, els candidats han d’haver residit a Espanya més de 12 mesos en els últims tres anys, mentre que per a institucions portugueses, els candidats han d’haver residit a Portugal més de 12 mesos en els últims tres anys.

  MÉS INFORMACIÓ
   


Dotació econòmica

La dotació econòmica màxima de la beca és d’un total de 320.100 €, en tres pagaments anuals màxims de 102.500 € segons el desglossament següent:

 • Costos salarials: 64.000 € bruts per any que la institució d’acollida dedica a la contractació del becari, d’acord amb la legislació laboral vigent a Espanya o Portugal. El salari brut mínim anual que la institució d’acollida ha d’oferir al becari és de 47.000 €.

 • Costos de recerca: 38.500 € bruts per any per a despeses directament relacionades amb el desenvolupament del projecte, incloent-hi fungible, equipament, contractació de personal, inscripció a conferències o cursos, estades de recerca i costos de propietat intel·lectual, entre d’altres.

 • Ajut familiar anual: 1.200 € bruts anuals per cada fill dependent.

 • Ajut a la mobilitat: 5.400 € bruts a l’inici de la beca per als becaris que s’hagin de traslladar per incorporar-se a la institució d’acollida (els que necessitin un trasllat de més de 50 km de distància).


Programa de formació complementària

El programa de beques postdoctorals Junior Leader inclou un programa de formació interdisciplinària dissenyat específicament per als nostres becaris i orientat a potenciar la innovació i el lideratge. Aquesta programa l’han dissenyat, específicament per als nostres becaris, companyies internacionals líders en el sector.

S'organitzaran dues sessions: al començament de la beca i durant el tercer any. Cada sessió durarà entre dos i cinc dies i la Fundació ”la Caixa” cobrirà els costos d'aquestes sessions, incloent-hi els costos de viatge i d'allotjament. A més, s'oferiran sessions en format en línia.


Estades internacionals

Amb l’objectiu de complementar la carrera investigadora, els becaris han desenvolupar una estada internacional o intersectorial d'un màxim de sis mesos de durada, en una institució que triïn lliurement, la qual cosa els permetrà augmentar les competències transversals.


Mentoria

Cada becari pot optar a l’assignació d’un mentor de l’Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”, en funció de la disciplina acadèmica o de l’interès de recerca.


Activitats de difusió

Els becaris del programa de beques de postdoctorat Junior Leader podran participar en les diferents iniciatives que la Fundació ”la Caixa” posa en marxa amb l’objectiu de difondre la ciència a tota la societat. Per obtenir més informació sobre aquestes iniciatives, visita la nostra pàgina de Cultura i ciència.


Activitats de socialització

Els becaris del programa de postdoctorat Junior Leader formaran part del col·lectiu de Becaris de la Fundació ”la Caixa”, una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda arreu del món.

Els becaris podran participar en les activitats que s’organitzen per afavorir la trobada i fomentar l’intercanvi entre els membres d’aquest col·lectiu. Aquestes trobades són la millor oportunitat per establir contactes i crear vincles nous amb persones que s’han format en tota mena de disciplines a les millors universitats i centres de recerca del món gràcies a una beca de la Fundació ”la Caixa”.