Per poder garantir l’èxit de cada inserció laboral i la igualtat d’oportunitats, treballem cada cas de manera personalitzada a través del programa Incorpora i de la resta d’iniciatives que l’integren: Autoocupació, Reincorpora i Salut Mental.

Alt imagen:

Autoocupació Incorpora

Proporcionem assessorament gratuït a futurs emprenedors per posar en marxa un negoci, analitzant la viabilitat del projecte i oferint la possibilitat de finançament amb condicions especials a través de microcrèdits.

Alt imagen:

Reincorpora

En col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de l’Interior i la Viceconselleria de Justícia del Govern Basc, ajudem les persones privades de llibertat a refer la seva vida a través d’itineraris personalitzats de reinserció social i laboral.

Alt imagen:

Incorpora Salut Mental

Desenvolupem plans de suport personalitzats per facilitar l’ocupació de persones amb problemes de salut mental i proporcionem el suport necessari tant a la persona com a l’empresa, alhora que promovem la salut mental a la feina.