La Fundació ”la Caixa” convoca 30 beques per a investigadors de totes les nacionalitats que vulguin cursar un doctorat en qualsevol disciplina i universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

Punts clau

 • 30 beques per fer el doctorat en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

 • Totes les àrees del coneixement.

 • Durada màxima: 3 anys.

 • Dotació econòmica per cobrir costos laborals, de recerca i de matrícula al doctorat.

 • Programa de formació presencial en habilitats transversals.


Requisits de la convocatòria

 • Experiència: Els candidats s’han de trobar en els primers quatre anys de la carrera investigadora i no haver obtingut un títol de doctorat amb anterioritat o estar en condicions de sol·licitar-lo.

 • Expedient acadèmic: En el moment de la contractació, els candidats han d’haver acabar els estudis que permeten matricular-se a un programa oficial de doctorat a Espanya/Portugal. La verificació del nivell d’estudis equivalent als esmentats anteriorment l’ha de fer la universitat de destinació quan comenci el procediment d’admissió.

 • Mobilitat: Els candidats han d’haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya/Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

  A més, els candidats que obtinguin finalment la beca han de fer el doctorat en una universitat diferent de la universitat on han cursat els estudis de grau.

 • Nivell d’anglès: Els candidats han d’acreditar un nivell avançat d’anglès (B2 o superior).


Informació d'interès

Consulta aquesta pàgina en anglès al web de ”la Caixa” Foundation.

Pots demanar una beca de doctorat INPhINIT a través del web de sol·licituds de beques de la Fundació ”la Caixa”.

Si vols rebre un avís quan s’obri la pròxima convocatòria, subscriu-te!

Per a qualsevol suggeriment o consulta, et pots adreçar a: [email protected].

El procés de selecció consta de tres fases consecutives:

 • Fase 1 - Elegibilitat

  Es revisa que totes les candidatures compleixin els requisits d’elegibilitat que es descriuen a les bases del programa.


 • Fase 2 - Preselecció

  Totes les candidatures s’avaluen de manera remota per com a mínim dos avaluadors amb experiència rellevant en el mateix àmbit disciplinari. Els criteris que regeixen l’avaluació en aquesta fase són:

  • Expedient acadèmic i currículum (ponderació 50 %): es valora l’expedient acadèmic o el currículum professional amb relació a l’etapa de la carrera del candidat.

  • Motivació i memòria (ponderació 30 %): es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte de la memòria proposada, a més de la tria del centre de destinació o la línia d’investigació.

  • Cartes de recomanació (ponderació 20 %): les cartes de recomanació que donen suport a la candidatura es valoren tenint en compte l’especificitat del contingut respecte del candidat, com també el perfil de les persones que les signen.


 • Fase 3 - Entrevistes de selecció

  Es convoca els candidats preseleccionats a una entrevista individual amb un comitè multidisciplinari que els avalua segons els criteris que apareixen a continuació:

  • Potencial del candidat (ponderació 40 %): els experts presten atenció a les soft skills del candidat, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a l’hora de presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

  • Motivació i impacte (ponderació 30 %): es valoren la innovació, la viabilitat i l’impacte del projecte presentat, per al candidat i per a la societat en general.

  • Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 30 %): els experts valoren la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat amb el camp triat per fer els estudis.


Uneix-t’hi

El Programa de Beques rep anualment la col·laboració d’un gran nombre d’experts, de diferents disciplines, que participen en l’avaluació de les candidatures per garantir el rigor i la transparència en els processos de selecció.

Si t’interessa formar part de la nostra base de dades i col·laborar en l’avaluació de futures convocatòries de beques, contacta amb nosaltres enviant un missatge a [email protected] juntament amb el teu CV en format .pdf o l’enllaç a la pàgina web on es pugui veure.

Documentació d'interès

Bases del programa

Tota la informació que et cal per conèixer els detalls d’aquesta beca, el procés de sol·licitud i el de selecció.

(Disponible només en àngles)

Butlletí Oficial de l’Estat

Obertura de la convocatòria de beques de la Fundació ”la Caixa” al BOE.

(Disponible només en castellà)

Documentació d'interès sobre el procés d'avaluació

Selection process guidelines

(Disponible només en anglès)

Codi de conducta

(Disponible només en anglès)

Relació d’avaluadors de la convocatòria 2022

(Disponible només en anglès)