La Fundació ”la Caixa” convoca 60 beques de doctorat INPhINIT destinades a joves talents investigadors, de qualsevol nacionalitat, que vulguin fer estudis de doctorat en territori espanyol o portuguès.

Què oferim

Les beques de doctorat INPhINIT ofereixen un salari altament competitiu i oportunitats complementàries per a la capacitació en habilitats transversals mitjançant sessions de formació anuals, estades en la indústria, incentius en acabar la tesi i un conjunt d’aspectes que situen aquestes beques entre les més atractives i completes d’Europa. A través d’aquestes beques, donem suport al millor talent científic i fomentem la recerca innovadora i d’alta qualitat a Espanya i Portugal.

Aquest programa s’articula en dues modalitats:

 • Doctorat INPhINIT – Convocatòria Incoming

  30 beques de doctorat per a investigadors que vulguin dur a terme un projecte de doctorat en centres de recerca espanyols acreditats amb el segell d’excel·lència espanyol Severo Ochoa, María de Maeztu o de l’Institut de Salut Carlos III i unitats portugueses acreditades com a “excel·lents” segons l’avaluació de la Fundação de Ciência e Tecnologia.

  MÉS INFORMACIÓ
   

 • Doctorat INPhINIT – Convocatòria Retaining

  30 beques de doctorat per a investigadors que vulguin dur a terme un projecte de doctorat en qualsevol àmbit de recerca i qualsevol universitat o centre de recerca a Espanya o Portugal.

  MÉS INFORMACIÓ


Dotació econòmica

La dotació econòmica està destinada a cobrir els costos del becari segons el següent desglossament:

 • Costos laborals: 35.800 € per any que la institució d'acollida dedicarà a la contractació del becari d'acord amb la legislació laboral vigent a Espanya o Portugal.

 • Costos de recerca: 3.500 € per any per a despeses directament relacionades amb el desenvolupament del projecte incloent inscripcions a conferències, cursos, estades, consumibles, equipaments, costos de propietat intel·lectual, entre d'altres.

 • Costos de matrícula al programa doctorat on serà admès el becari.


Pla de seguiment

Els becaris de doctorat INPhINIT tindran un director de tesi designat pel centre de destinació que els acompanyarà en el desenvolupament de la tesi doctoral. Els becaris lliuraran informes de seguiment anuals, en els quals detallaran les fites principals i les metes futures d’acord amb el pla de desenvolupament de la carrera professional. Paral·lelament, es revisaran anualment les qüestions ètiques que puguin sorgir al llarg del desenvolupament de la tesi.


Programa de formació complementària

A més de les activitats de formació interdisciplinària que ofereixi el centre de destinació, la beca disposa d’un programa de formació complementària integral que inclou els blocs següents:

 • Formació en habilitats transversals i sobre el propòsit de la recerca. Sessions sobre comunicació científica, redacció i presentació de treballs científics, visió general del sistema de recerca, pensament crític i flexibilitat cognitiva, etc.

 • L’estudiant de doctorat, el seu benestar i eficàcia. Sessions sobre benestar, salut mental, autoconsciència, autoconfiança, desenvolupament personal, presa de decisions, productivitat i gestió del temps, interdisciplinarietat, ciència oberta, etc.

 • Preparació per al futur. Sessions sobre desenvolupament de carrera, trajectòries professionals dins i fora del món acadèmic, oportunitats de finançament, lideratge i treball en equip, etc.


Estades

Tant els centres de destinació com la Fundació ”la Caixa” ofereixen estades nacionals i internacionals en l’àmbit acadèmic i industrial per millorar les futures oportunitats professionals dels becaris de doctorat INPhINIT.


Mentoria

Cada becari pot optar a l’assignació de figures d’acompanyament durant el període de la beca:

 • En una primera fase, per facilitar-li suport en els aspectes pràctics relacionats amb l’arribada al centre de destinació.

 • En una fase més avançada, per proporcionar-li orientació en la carrera professional.


Activitats de difusió

Els becaris tindran l’oportunitat de participar en activitats organitzades per la Fundació ”la Caixa” que tenen com a objectiu donar a conèixer els seus projectes de tesi i els resultats de la seva recerca al públic general.


Activitats de socialització

Els becaris de doctorat INPhINIT formaran part del col·lectiu de Becaris de la Fundació ”la Caixa”, una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda arreu del món.

Els becaris podran participar en les activitats que s’organitzen per afavorir les trobades i fomentar l’intercanvi entre els membres d’aquest col·lectiu. Aquestes trobades són la millor oportunitat per establir contactes i crear vincles nous amb persones que s’han format en tota mena de disciplines a les millors universitats i centres de recerca del món gràcies a una beca de la Fundació ”la Caixa”.