Work4Progress ha estat dissenyat amb una mentalitat de Think and Do Tank.

Què fem

El programa Work4Progress ha estat dissenyat amb una mentalitat de Think and Do Tank on les organitzacions membres experimenten sobre el terreny, mentre que un grup d’experts internacionals ens ajuda a capturar aquest coneixement i compartir-lo amb centres de pensament i acció a escala internacional.

D’aquesta manera, a més del treball de camp, promovem espais de generació de coneixement per a la incorporació de metodologies d’innovació social al camp de la cooperació internacional per al desenvolupament.


Com ho fem

Work4Progress s’ofereix com un living lab, un entorn real per testar noves metodologies que puguin ser útils per a altres institucions filantròpiques, governs o entitats especialitzades en el desenvolupament internacional.

Amb l’objectiu de compartir tot el coneixement adquirit, es promouen:

  • Actes de divulgació i contrast.

  • Publicacions.

  • Work4Progress Virtual L@b, una plataforma on-line sense barreres geogràfiques.

  • Sistemes de monitoratge i avaluació evolutiva i d’impacte.

  • Assistència tècnica del programa de voluntariat internacional CooperantsCaixa.

Publicacions

Plataformes que activen la innovació

Marc teòric sobre el qual es poden construir noves plataformes d’innovació social en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament humà sostenible.

(Disponible només en castellà)

Plataformes d’Innovació Obertes

Publicació sobre la Plataforma d’Innovació Oberta per a un Desenvolupament Sostenible d’UNDP i la Fundació ”la Caixa”.

(Disponible només en anglès)