La Fundació ”la Caixa” convoca 35 beques per a investigadors de totes les nacionalitats que vulguin cursar un doctorat en disciplines STEM en centres de recerca d’excel·lència d’Espanya i Portugal.

Punts clau

 • 35 beques per fer el doctorat als centres espanyols acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts d’Investigació Sanitària Carlos III i centres portuguesos avalats com a excel·lents per la Fundação per a Ciência e a Tecnologia.

 • Àrees STEM (tecnologia, enginyeria, física, matemàtiques, ciències de la salut i de la vida).

 • Durada màxima: 3 anys.

 • Dotació econòmica per cobrir costos laborals, de recerca i de matrícula al doctorat.

 • Programa de formació presencial en habilitats transversals.


Requisits de la convocatòria

 • Experiència: Els candidats s’han de trobar en els primers quatre anys de la carrera investigadora i no haver obtingut un títol de doctorat amb anterioritat o estar en condicions de demanar-lo.

 • Expedient acadèmic: En el moment de la contractació, els candidats han d’haver acabar els estudis que permeten matricular-se a un programa oficial de doctorat a Espanya/Portugal. La verificació del nivell d’estudis equivalent als esmentats anteriorment l’ha de fer la universitat de destinació quan comenci el procediment d’admissió.

 • Mobilitat: Els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya/Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

 • Nivell d’anglès: Els candidats han d’acreditar un nivell avançat d’anglès (B2 o superior).


Centres d’excel·lència

Els becaris de doctorat INPhINIT Incoming han de fer el projecte de recerca en un dels centres de recerca espanyols que han obtingut l’acreditació d’excel·lència Severo Ochoa o María de Maeztu del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, Institut de Recerca Sanitària Carlos III o unitats portugueses d’R+D qualificades d’excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Es tracta, per tant, de centres i unitats que destaquen per l’impacte i el lideratge científic en l’àmbit internacional i que col·laboren activament amb l’entorn social i empresarial.


Oferta de posicions predoctorals

Els centres d'excel·lència que accepten participar a aquesta convocatòria ofereixen cada any unes posicions predoctorals molt atractives als futurs becaris de doctorat INPhINIT Incoming.

Consulta l'oferta de posicions predoctorals publicades pels centres de recerca que participen a la convocatòria 2023.

BUSCAR UNA POSICIÓ


Informació d'interès

Consulta aquesta pàgina en anglès al web de ”la Caixa” Foundation.

Pots demanar una beca de doctorat INPhINIT a través del web de sol·licituds de beques de la Fundació ”la Caixa”.

Si vols rebre un avís quan s’obri la pròxima convocatòria, subscriu-te!

Per a qualsevol suggeriment o consulta, et pots adreçar a: beques@fundaciolacaixa.org.

El procés de selecció consta de tres fases consecutives:

 • Fase 1 - Elegibilitat

  Es revisa que totes les candidatures compleixin els requisits d’elegibilitat que es descriuen a les bases del programa.


 • Fase 2 - Preselecció

  Totes les candidatures s’avaluen de manera remota per com a mínim dos avaluadors amb experiència rellevant en el mateix àmbit disciplinari. Els criteris que regeixen l’avaluació en aquesta fase són:

  • Expedient acadèmic i currículum (ponderació 50 %): es valora l’expedient acadèmic o el currículum professional amb relació a l’etapa de la carrera del candidat.

  • Motivació i memòria (ponderació 30 %): es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte de la memòria proposada, a més de la tria del centre de destinació o la línia d’investigació.

  • Cartes de recomanació (ponderació 20 %): les cartes de recomanació que donen suport a la candidatura es valoren tenint en compte l’especificitat del contingut respecte del candidat, com també el perfil de les persones que les signen.


 • Fase 3 - Entrevistes de selecció

  Es convoca els candidats preseleccionats a una entrevista individual amb un comitè multidisciplinari que els avalua segons els criteris que apareixen a continuació:

  • Potencial del candidat (ponderació 40 %): els experts presten atenció a les soft skills del candidat, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a l’hora de presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

  • Motivació i impacte (ponderació 30 %): es valoren la innovació, la viabilitat i l’impacte del projecte presentat, per al candidat i per a la societat en general.

  • Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 30 %): els experts valoren la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat amb el camp triat per fer els estudis.

Uneix-t’hi

El Programa de Beques rep anualment la col·laboració d’un gran nombre d’experts, de diferents disciplines, que participen en l’avaluació de les candidatures per garantir el rigor i la transparència en els processos de selecció.

Si t’interessa formar part de la nostra base de dades i col·laborar en l’avaluació de futures convocatòries de beques, contacta amb nosaltres enviant un missatge a fellowships.evaluators@fundaciolacaixa.org juntament amb el teu CV en format .pdf o l’enllaç a la pàgina web on es pugui veure.

Documentació d'interès sobre la convocatòria

Bases del programa

Tota la informació que et cal per conèixer els detalls d’aquesta beca, el procés de sol·licitud i el de selecció.

(Disponible només en anglès)

Butlletí Oficial de l’Estat

Obertura de la convocatòria de beques de la Fundació ”la Caixa” al BOE.

(Disponible només en castellà)

Documentació d'interès sobre el procés d'avaluació

Selection process guidelines

(Disponible només en anglès)

Codi de conducta

(Disponible només en anglès)

Relació d’avaluadors de la convocatòria 2022

(Disponible només en anglès)


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No713673.

The co-funded part of the programme runs from 01/10/2016 to 30/09/2021 and finances the researchers recruited under Call 2017 and 2018.