El reconeixement a la tasca transformadora de les entitats i a la seva capacitat de millorar els problemes socials.

Què fem

A la Fundació ”la Caixa” creiem que la innovació social es mesura a partir del potencial transformador i la capacitat de les entitats de millorar els problemes socials, buscant empoderar els seus destinataris mitjançant la generació de sinergies entre entitats i fomentant la seva participació a la comunitat. Que les iniciatives impulsades per aquestes entitats es puguin reproduir en altres territoris també pensem que és una variable que defineix la innovació social.

En aquesta línia, al programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciativa Social impulsem els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social amb l’objectiu de donar suport a l’esforç important que fan les entitats socials que aporten solucions innovadores als reptes socials actuals.


A qui s’adreça

Els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació social s’adrecen a les entitats socials que hagin estat seleccionades per a alguna de les Convocatòries Generals del programa i que plantegin enfocaments d’innovació respecte a les respostes existents en els àmbits d’actuació que es recullen a les convocatòries.

Moltes organitzacions han plantejat definicions del que entenen per innovació social. En aquest concepte hi tenen cabuda molts tipus d’iniciatives: des de les que milloren els resultats obtinguts per plantejaments tradicionals fins a les que reinventen respostes disruptives, o les sistèmiques que qüestionen estructures o models existents.


Què oferim

Es lliuren un total de deu premis valorats en 15.000 €.

Els projectes seran seleccionats a través de la valoració d’un jurat format per membres del tercer sector, centres de recerca i docència, l’Administració pública, CaixaBank, Fundació ”la Caixa” i mitjans de comunicació.

Reconeixem les entitats que busquen solucions innovadores a reptes actuals a través de l’empoderament de les persones beneficiàries i la formació de xarxa en el territori.

10
entitats premiades

15.000 €
per projecte

Projectes seleccionats en edicions anteriors

Alt imagen:

Premis Innovació Social 2022

Alt imagen:

Premis Innovació Social 2021

Alt imagen:

Premis Innovació Social 2018

Alt imagen:

Premis Innovació Social 2017

Alt imagen:

Premis Innovació Social 2016

Alt imagen:

Premis Innovació Social 2015

Documentació d’interès

Bases dels premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social - Convocatòries 2020

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d’aquesta edició.

Bases dels premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social - Convocatòries 2021

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d’aquesta edició.