El reconeixement a la tasca transformadora de les entitats i a la seva capacitat de millorar els problemes socials.

Què fem

A la Fundació ”la Caixa” creiem que la innovació social es mesura a partir del potencial transformador i la capacitat de les entitats de millorar els problemes socials, buscant empoderar els seus destinataris mitjançant la generació de sinergies entre entitats i fomentant la seva participació a la comunitat. Que les iniciatives impulsades per aquestes entitats es puguin reproduir en altres territoris també pensem que és una variable que defineix la innovació social.

En aquesta línia, al programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciativa Social impulsem els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social amb l’objectiu de donar suport a l’esforç important que fan les entitats socials que aporten solucions innovadores als reptes socials actuals.


A qui s’adreça

Els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació social s’adrecen a les entitats socials que hagin estat seleccionades per a alguna de les Convocatòries Generals del programa i que plantegin enfocaments d’innovació respecte a les respostes existents en els àmbits d’actuació que es recullen a les convocatòries.

Moltes organitzacions han plantejat definicions del que entenen per innovació social. En aquest concepte hi tenen cabuda molts tipus d’iniciatives: des de les que milloren els resultats obtinguts per plantejaments tradicionals fins a les que reinventen respostes disruptives, o les sistèmiques que qüestionen estructures o models existents.


Què oferim

Es lliuren un total de deu premis valorats en 15.000 €.

Els projectes seran seleccionats a través de la valoració d’un jurat format per membres del tercer sector, centres de recerca i docència, l’Administració pública, CaixaBank, Fundació ”la Caixa” i mitjans de comunicació.

Reconeixem les entitats que busquen solucions innovadores a reptes actuals a través de l’empoderament de les persones beneficiàries i la formació de xarxa en el territori.

10
entitats premiades

15.000 €
per projecte

Projectes seleccionats en edicions anteriors

Premis Innovació Social 2022

Premis Innovació Social 2021

Premis Innovació Social 2018

Premis Innovació Social 2017

Premis Innovació Social 2016

Premis Innovació Social 2015

Documentació d’interès

Bases dels premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social - Convocatòries 2020

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d’aquesta edició.

Bases dels premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social - Convocatòries 2021

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d’aquesta edició.