El reconeixement a la tasca transformadora de les entitats i a la seva capacitat de millorar els problemes socials.

Què fem

A la Fundació ”la Caixa” creiem que la innovació social es mesura a partir del potencial transformador i la capacitat de les entitats de millorar els problemes socials, buscant empoderar els seus destinataris mitjançant la generació de sinergies entre entitats i fomentant la seva participació a la comunitat. Que les iniciatives impulsades per aquestes entitats es puguin reproduir en altres territoris també pensem que és una variable que defineix la innovació social.

A través de les Convocatòries de Projectes Socials, des de fa 8 anys impulsem els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social amb l’objectiu de donar suport a l’esforç important que fan les entitats socials que aporten solucions innovadores als reptes socials actuals.


A qui s’adreça

Els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació social s’adrecen a les entitats socials que hagin estat seleccionades per a alguna de les Convocatòries Generals del programa i que plantegin enfocaments d’innovació respecte a les respostes existents en els àmbits d’actuació que es recullen a les convocatòries.

Moltes organitzacions han plantejat definicions del que entenen per innovació social. En aquest concepte hi tenen cabuda molts tipus d’iniciatives: des de les que milloren els resultats obtinguts per plantejaments tradicionals fins a les que reinventen respostes disruptives, o les sistèmiques que qüestionen estructures o models existents.


Què oferim

Es lliuren un total de deu premis valorats en 15.000 €.

Els projectes seran seleccionats a través de la valoració d’un jurat format per membres del tercer sector, centres de recerca i docència, l’Administració pública, CaixaBank, Fundació ”la Caixa” i mitjans de comunicació.

Projectes guanyadors de la 8a edició (2023)

Descobreix tots els vídeos dels projectes guanyadors de la darrera edició.

Solienergia: l’energia social

Fundació Solidança (Sant Joan Despí, Barcelonès)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Aquest projecte, dissenyat en conjunció amb els diferents agents del territori -teixit empresarial, serveis públics, altres entitats i ciutadania-, planteja una formació en manteniment i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, sector que té una forta demanda de treballadors, el perfil dels quals no exigeix una formació gaire elevada i, per tant, és accessible per a persones amb baix nivell formatiu i per a joves en situació d’abandonament escolar. El projecte ha facilitat la formació de 29 persones i la inserció en el mercat laboral de sis persones: tres dones i tres homes.

VEURE VÍDEO

Avanti Mamis. Hacia el empleo

Associació Avanti Andalucía Siglo XXI (Sevilla)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

S’ofereix un espai socioeducatiu per a menors de 0 a 3 anys i es proporciona suport a les famílies (especialment a les mares) que estan en situació de vulnerabilitat, de manera que es facilita la conciliació de les progenitores perquè puguin iniciar un procés d’inclusió. El projecte es divideix en dues grans àrees d’intervenció. Pel que fa als infants, s’ofereix un servei d’atenció educativa i assistencial que consisteix en un recurs educatiu de qualitat i pedagògicament avantguardista. Pel que fa a les famílies, es fa un abordatge integral i individualitzat respectant les característiques personals i familiars, s’ofereixen serveis d’orientació sociolaboral, es treballen habilitats parentals positives i es creen xarxes de suport entre les mateixes famílies. Han participat en el projecte 117 persones beneficiàries, 72 de les quals han participat activament durant tot el programa (35 adultes i 37 menors).

VEURE VÍDEO

Escola de Segona Oportunitat

Fundació Marcelino Champagnat - Delegació Sanlúcar de Barrameda (Cadis)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte posa en marxa l’Escola de Segona Oportunitat a Sanlúcar de Barrameda per oferir als joves una nova oportunitat educativa basada en l’acompanyament, la intervenció i la formació, amb l’objectiu d’arribar a la inserció sociolaboral i evitar que entrin en l’espiral del tràfic i el consum de drogues. Per fer-ho, s’ha creat una mesa d’intervenció amb els serveis socials i la Unitat de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Sanlúcar de Barrameda, Caritas Diocesana, Afanas (entitat referent en diversitat) i centres d’acollida de la zona, com també amb centres educatius i representants del quart sector pesquer, que s’encarrega d’estudiar i crear itineraris personalitzats de formació i inserció per als joves segons les necessitats i capacitats que tinguin. S’han atès 66 persones a través d’acompanyaments personals; 55 persones han participat en els entrenaments de competències personals, competències digitals, formació a la carta i formació en empreses, i 99 persones s’han preparat per a les proves de l’ESO. En total, s’han atès 221 joves en les diferents activitats.

VEURE VÍDEO

Museu de camins: camins que connecten persones

Associació Terra Roia (Vall de Siarb, Pallars Sobirà)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Amb aquest projecte es vol vertebrar el territori a través de la recuperació dels camins, aportant d’aquesta manera una millora dels recursos per a la ramaderia i l’ecoturisme. Mitjançant camps de treball i activitats dirigides als joves, es fomenta la cohesió social i es creen vincles entre les persones del territori. En el projecte també es treballa la dignificació i l’atenció de les persones grans, que adopten un rol protagonista fent de guies i de mentors per als nouvinguts i els joves, cosa que repercuteix en el seu empoderament com a col·lectiu i en el seu benestar psicosocial. El 2022 es van organitzar 22 camps de treball amb 330 participants i es van recuperar camins en quatre municipis.

VEURE VÍDEO

Personalitzant l’ocupació com a solució al sensellarisme

Hogar Sí (La Corunya)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

S’aspira a fer que les persones sense llar tinguin prou ingressos econòmics com per poder decidir lliurement sobre el seu projecte de vida mitjançant l’ocupació, amb la finalitat última d’acompanyar-les en un procés personalitzat d’integració i consolidació sociolaboral. En el projecte es duu a terme una avaluació basada en la teoria del canvi. Es recull informació de l’evolució de les persones en àrees clau com la inserció i el manteniment en el mercat laboral ordinari, la situació socioeconòmica, la situació residencial, l’ocupabilitat i la qualitat de vida.

VEURE VÍDEO

Futbol i esport com a eina d’acció social

Fundació CEPAIM Acción Integral con Migrantes Navalmoral de la Mata (Càceres)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

A través de la pràctica regular de l’esport, es pretén donar resposta a les necessitats dels diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat del territori. El projecte compta amb la col·laboració d’entitats que cedeixen l’ús d’espais per desenvolupar les diferents actuacions. Les activitats inclouen diferents contextos i col·lectius: persones d’acollida humanitària, gent gran... L’entitat organitza un esdeveniment esportiu solidari, fa tallers i jornades de sensibilització a les escoles i organitza tallers de castellà i cultura espanyola per al col·lectiu d’acollida humanitària.

VEURE VÍDEO

Emplearmet

Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra AMIMET (Tudela, Navarra)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

L’objectiu del projecte és qualificar les persones amb discapacitat perquè puguin aconseguir una feina estable, a través d’una nova aplicació per a l’orientació laboral que permet a les persones amb discapacitat accedir en igualtat de condicions a entrevistes, tallers i formacions sense necessitat de desplaçaments. El projecte proposa formacions per a l’ocupació i tallers de competències en els quals els participants es poden inscriure a través de l’aplicació. S’ofereix servei de transport i es treballa en xarxa amb entitats de discapacitat per assegurar una atenció de qualitat.

VEURE VÍDEO

Estratègia antirumor en l’àmbit educatiu per fomentar la convivència intercultural

Associació Matiz (Bilbao)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte implica processos de formació, reflexió, presa de consciència i acció per part dels agents educatius participants, en coordinació amb altres actors locals (institucions i entitats socials), com a solució als obstacles de caràcter cultural que es donen en els processos de convivència en l’entorn educatiu del barri d’Otxarkoaga. L’estratègia que es proposa és un procés a mitjà i llarg termini que es basa en el canvi de marcs de visió i interpretació, per al qual és fonamental crear xarxes en què els diferents agents educatius retroalimenten els seus punts de vista des de la pertinença a una comunitat. En el projecte han participat 394 participants de manera directa.

VEURE VÍDEO

Projecte «Aljadid», Nuevos caminos

Asociación Ítaca para el Desarrollo e Inclusión de la Infancia y Juventud (Almeria)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

L’objectiu del projecte és fer que els joves siguin partícips i protagonistes de la transformació social del barri del Puche (Almeria), una zona amb una forta segregació i grans carències educatives i socials. A través del projecte, els joves treballen amb l’Administració per proporcionar al barri solucions tangibles, mesurables i avaluables, mitjançant experiències d’èxit que empoderen i milloren l’autoestima dels joves del barri, i que projecten una imatge positiva de l’entorn. S’han desenvolupat més de 15 tallers formatius en mediació, resolució de conflictes i gestió de la frustració. S’han rehabilitat dos espais comuns de la zona i s’ha creat una associació de veïns. S’hi ha implicat 30 joves, amb una permanència en els grups de participació del 100 %.

VEURE VÍDEO

Acompaña2: servei d’atenció integral

Asociación de Familias de la Armuña «La Besana» (Salamanca) y Servicios e Iniciativas Laborales

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte posa en marxa un servei de transport d’acompanyaments integrals en un territori rural. D’una banda, dona resposta a la necessitat de mobilitat de persones amb mobilitat reduïda i gent gran, i de l’altra, ofereix una oportunitat d’inserció laboral a persones amb discapacitat en l’àmbit rural. El servei millora la qualitat de vida de les persones beneficiàries, les manté a casa seva tant de temps com és possible, en millora l’autonomia en les tasques bàsiques de la vida diària, frena situacions d’aïllament o soledat i afavoreix un envelliment saludable. Es fomenta l’economia rural verda i sostenible, ja que el servei es presta amb un vehicle elèctric al 100 %, i genera una oportunitat d’ocupació per al col·lectiu de persones amb discapacitat en el medi rural, de manera que redueix la bretxa laboral que hi ha en aquest col·lectiu.

VEURE VÍDEO

#MuchoMásQueMúsica

Fundació Acción por la Música (Madrid)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte pretén trencar el cercle hereditari de la pobresa i l’exclusió social, que afecta el 28,3 % dels menors a Espanya, mitjançant el disseny d’una metodologia que fa servir la pràctica musical col·lectiva com a eina per fomentar la convivència i el desenvolupament individual i social de les persones. Es generen espais de desenvolupament de capacitats i competències personals dels participants on es visibilitza la realitat de menors, joves i famílies, i les diferents vulneracions de drets que convergeixen en el col·lectiu. Es busca la implicació familiar i de la comunitat (centres educatius, entitats socials, etc.), es transfereixen coneixements a la societat relacionats amb les condicions necessàries per generar oportunitats de desenvolupament social i s’impulsa la cohesió social buscant la implicació de tots els agents del sistema i fomentant la col·laboració amb altres institucions. El projecte ha ofert 220 hores l’any de formació instrumental per beneficiari i el 60 % dels familiars assisteixen i participen en tallers.

VEURE VÍDEO

Las Poderosas: del proceso personal a la transformación social

Acción Contra la Trata (Pamplona)

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

L’últim informe de l’Acord Interinstitucional de Navarra relatiu al 2021 assenyala que es van atendre 148 dones víctimes de tràfic provinents de 18 països diferents. La iniciativa proposa el suport mutu entre iguals dins de grups de dones víctimes de tràfic. L’art per a la transformació, la formació en drets, el relat sanador i l’expressió artística han permès promoure a Las Poderosas el sentit de pertinença i la recuperació d’aquestes dones. Aquestes dimensions s’han desenvolupat a partir de la teoria multinivell d’empowerment, treballant l’autodeterminació individual, la capacitat per prendre decisions i resoldre els problemes del dia a dia, i la participació democràtica en la vida comunitària, que es tradueix en la participació en grups i activitats comunitàries, la qual cosa genera un sentit de pertinença i afavoreix la interacció i la convivència. El grup de Las Poderosas va començar el 2017 amb deu dones; avui en són més de cinquanta de nou nacionalitats diferents. S’han capacitat i s’han contractat dues mediadores, quatre dones han creat Costura Poderosa SLU, empresa d’inserció sociolaboral, i s’ha publicat el disc-llibre Libres para soñar, en el qual tretze dones comparteixen les seves històries de supervivència.

VEURE VÍDEO

Projectes guanyadors de la 8a edició (2023)

Descobreix tots els vídeos dels projectes guanyadors de la darrera edició.

Solienergia: l'energia social

Fundació Solidança

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

La iniciativa es fonamenta en oferir formació professional en el manteniment de panells solars fotovoltaics, amb l’objectiu de formar a joves i dones aturades, trencant així amb els rols de gènere.

VEURE VÍDEO

Avanti Mamis. Hacia el empleo

Asociación Avanti Andalucía Siglo XXI

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Aquest projecte brinda un entorn socioeducatiu dirigit a infants de 0 a 3 anys, al mateix temps que ofereix suport a famílies en situació de vulnerabilitat. El seu objectiu és facilitar la conciliació de les mares, permetent-los iniciar un procés d'inclusió.

VEURE VÍDEO

Escuela de Segunda Oportunidad

Fundación Marcelino Champagnat - Delegación de Sanlúcar de Barrameda

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte estableix l’"Escuela de Segunda Oportunidad" a Sanlúcar de Barrameda, un municipi amb problemes de tràfic de drogues. Busca oferir a joves en alt nivell d’exclusió social una alternativa educativa per arribar a la inserció sociolaboral i evitar que entrin en l’espiral del tràfic i consum de drogues.

VEURE VÍDEO

Museu de Camins: camins que connecten persones

Associació País de Terra Roia

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El Museu de Camins, un museu a l’aire lliure, busca recuperar i preservar la xarxa d’antics camins a la Vall de Siarb. A través de la restauració dels camins, es millora el suport a la ramaderia i l’ecoturisme, involucrant a joves en activitats que promouen la cohesió social, i a gent gran, els quals assumeixen rols protagonistes com a guies i mentors.

VEURE VÍDEO

Personalizando el empleo como solución al sinhogarismo

HOGAR SÍ

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Aquest projecte busca oferir una nova oportunitat laboral a persones sense llar, permetent-los prendre decisions sobre el seu futur. S’empra el model place and train amb el suport d’empreses com a aliades i agents del canvi social.

VEURE VÍDEO

Fútbol y deporte como herramienta de acción social

Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes - Delegación Navalmoral de la Mata

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte integra l’esport com a eina social dins de l’entitat per eliminar els estereotips, prejudicis i altres connotacions negatives de la societat amb les persones més vulnerables, ja sigui pel seu país d’origen, cultura, edat, entre altres.

VEURE VÍDEO

EmpleaRMET – Servicio de orientación laboral para personas con discapacidad en la Ribera de Navarra

Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra AMINET

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Un projecte pensat perquè persones amb discapacitat obtinguin una feina de manera sostenible mitjançant la proximitat de serveis, atenció personalitzada i la integració de noves tecnologies a través d’una aplicació d’orientació laboral.

VEURE VÍDEO

La estrategia antirrumor en el ámbito educativo para el fomento de la convivencia intercultural

Asociación Matiz. Educación en valores para una convivencia social, económica y ambientalmente sostenible

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte s’enfoca en aplicar l’estratègia antirumor en l’àmbit educatiu per fomentar la convivència intercultural al barri d’Otxarkoaga (Bilbao). Involucra la formació i acció d’agents educatius, en coordinació amb actors locals, com a resposta als desafiaments culturals.

VEURE VÍDEO

Proyecto "Aljadid", nuevos caminos

Asociación Ítaca para el Desarrollo e Inclusión de la Infancia y Juventud

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte té com a objectiu involucrar als joves de barri del Puche (Almería) i convertir-los en protagonistes de la transformació social del barri, una zona caracteritzada per la segregació i les carències educatives i socials. A través d’aquesta iniciativa, els joves col·laboren estretament amb les autoritats per oferir solucions concretes, mesurables i avaluables per al barri.

VEURE VÍDEO

Acompaña2: servicio de acompañamiento integral

Asociación de Familias de la Armuña “La Besana” – Partenariado con Servicios e Iniciativas Laborales, S.L.

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

La iniciativa implementa un servei de transport integral en entorns rurals, abordant la demanda de mobilitat per a persones amb mobilitat reduïda o de la tercera edat. A més, proporciona una oportunitat de feina per a persones amb discapacitat en àrees rurals.

VEURE VÍDEO

#muchomásquemúsica

Fundación para la Acción Social por la Música

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Un projecte basat en l’organització d’activitats musicals amb l’objectiu d’estimular el creixement social i educatiu de nens i joves en situacions de vulnerabilitat, i així trencar el cercle hereditari de la pobresa i l’exclusió social.

VEURE VÍDEO

Las Poderosas: del proceso personal a la transformación social

Acción Contra la Trata – ACT

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El projecte ofereix eines per a l’empoderament i visibilització de dones supervivents de tràfic o altres formes de violència de gènere amb l’objectiu d’impactar de forma individual, grupal i comunitària.

VEURE VÍDEO

Reconeixem les entitats que busquen solucions innovadores a reptes actuals a través de l’empoderament de les persones beneficiàries i la formació de xarxa en el territori.

10
entitats premiades

15.000 €
per projecte

Projectes guanyadors de les edicions anteriors

Alt imagen:

Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 2022

Alt imagen:

Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 2021

Alt imagen:

Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 2018

Alt imagen:

Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 2017

Alt imagen:

Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 2016

Alt imagen:

Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social 2015

Documentació d’interès

Bases dels premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social - Convocatòries 2020

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d’aquesta edició.

Bases dels premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social - Convocatòries 2021

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d’aquesta edició.