Ampliem el programa CaixaProinfància a nous territoris.

Què fem

Després d’una llarga trajectòria des de l’any 2007, a la Fundació ”la Caixa” ampliem la cobertura geogràfica del programa CaixaProinfància amb la intenció de poder atendre més infants i adolescents en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social.

Per a això, a la Fundació ”la Caixa” obrim aquesta convocatòria, adreçada a entitats del tercer sector sense ànim de lucre i amb arrelament al territori, amb la finalitat d’implementar i coordinar el programa CaixaProinfància, que reforça el posicionament i la capacitat d’actuació d’aquestes entitats i genera un efecte de creació de xarxes de col·laboració. En aquest cas, es preveu atendre un nombre aproximat de 50 famílies a la xarxa.

A través del web de sol·licituds, podràs accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar la sol·licitud per participar a les convocatòries obertes actualment.


Dates clau

Calendari d’obertura de les convocatòries per territori:

 • Albacete
  29 de març a 27 d'abril de 2023

 • Vitòria-Gasteiz
  4 a 19 de maig de 2023

Registre i acreditació

El procés d’acreditació d’entitats, de presentació dels projectes i de presentació de la documentació complementària es farà a través del web de sol·licituds de la Fundació ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.


Punts clau del projecte

Entitats que conformen la proposta

 • Presentació de les entitats que conformaran la xarxa territorial (finalitat, gestió econòmica, experiència en l’àmbit d’actuació, seus, volum d’atenció, etc.).

 • Rol o rols de cada una de les entitats.

 • Organització interna dels equips de treball de cada entitat i el seu encaix en l’organigrama de cada entitat.

 • Perfil dels professionals que es contractaran.

 • Arrelament al territori i cobertura geogràfica de les entitats.


Proposta d'implantació de CaixaProinfancia en el territori

 • Identificació objectiva de necessitats al territori.

 • Adequació de la proposta d’intervenció social en xarxa.

 • Recursos propis i del territori identificats.

 • Metodologia de coordinació.

 • Aliances amb altres agents socials del territori (entitats i Administració pública) i possibles sinergies futures.

 • Cronograma d’implementació.

Criteris de valoració

La valoració es fa a través de criteris objectius amb una puntuació màxima de 100 punts, un 30 % dels quals corresponen a la valoració de l’entitat que es presenta com a coordinadora de la xarxa, i un 70 %, a la valoració de la proposta d’implementació de CaixaProinfància al territori.


Valoració de l’entitat que es presenta com a coordinadora de la xarxa

Es valoraran de manera favorable els aspectes següents:

 • Perfil i experiència de l’entitat.

 • Implantació al territori i la seva base social.

 • Equip de treball.

 • Capacitat de gestió.


Valoració de la proposta d’implementació del programa

Es valoraran de manera favorable els aspectes següents:

 • Estructuració de la xarxa.

 • Adequació de la proposta a les especificacions i necessitats del programa.

 • Projecte de xarxa territorial amb els agents del territori.

 • Coherència i consistència de la proposta.

Documentació d'interès

Bases de la convocatòria de Vitòria-Gasteiz 2023

(Disponible només en castellà)

Bases de la convocatòria d'Albacete 2023

(Disponible només en castellà)