Quan s’obrirà la pròxima convocatòria de beques?

L’inici d’una convocatòria pot variar d’un any al següent. Si vols rebre un avís quan s’obri una nova convocatòria, subscriu-te al servei d'alertes.

Puc presentar sol·licituds a més d’un programa de beques de la Fundació ”la Caixa”?

No. Només pots sol·licitar una beca per a un dels programes oberts en la convocatòria actual.

L’any passat ja vaig presentar una sol·licitud. Podria recuperar les dades que vaig entrar aleshores?

No.

Ja m’he presentat a convocatòries anteriors i no vaig obtenir la beca. Tinc menys possibilitats si em presento a una nova convocatòria?

No. El fet d’haver-se presentat a convocatòries prèvies no és un element que es tingui en consideració a l’hora d’avaluar les sol·licituds.

Puc demanar una beca per fer el projecte de final de carrera?

No. Només es pot sol·licitar la beca si s'ha obtingut un títol superior que habiliti per cursar estudis de postgrau.

Puc demanar una beca per estudiar en un país que no quedi previst en cap de les vostres convocatòries?

No. Pel que fa al país de destinació, et recomanem que revisis el punt 1.7. de les bases.

La Fundació ”la Caixa” ofereix beques per finançar estades a l’estranger durant el grau, com ara beques Erasmus?

No. La Fundació ”la Caixa” té un programa específic de beques de grau. Pots consultar-ne les bases a l’apartat corresponent.

Convoquen beques per anar a l’estranger a aprendre idiomes?

No.

Hi ha alguna convocatòria de beques postdoctorals?

La Fundació ”la Caixa” té un programa específic de beques de postdoctorat (Postdoctorat Junior Leader). Pots consultar-ne les bases a l’apartat corresponent.

El màster per al qual demano la beca inclou un període de pràctiques remunerades. Si l’obtinc, podré compatibilitzar-la amb els ingressos d’aquestes pràctiques?

L’import rebut en concepte de pràctiques remunerades pot ser deduït de la dotació econòmica de la beca.

La beca de la Fundació ”la Caixa” és compatible amb altres beques o ajuts?

Les beques de la Fundació ”la Caixa” són incompatibles amb qualsevol feina remunerada, beca o ajuda econòmica d’un altre organisme, llevat que la Fundació ”la Caixa” ho autoritzi expressament.

Puc obtenir una beca per cursar estudis d’una durada inferior a un curs acadèmic?

No. La durada mínima dels estudis per als quals es rep finançament és d’un curs acadèmic.

El màster que m’interessa ofereix uns crèdits que es cursen on-line. Puc rebre la beca per a aquest màster?

El total de crèdits ECTS superats per completar el màster han de ser presencials.

La sol·licitud electrònica només permet informar d’una possibilitat a l’apartat “Studies to be pursued”, però jo estic considerant diverses opcions. Aquestes opcions, les puc reflectir en algun apartat?

Sí. De fet és molt recomanable disposar de possibilitats alternatives a la primera opció, per si aquesta no es pogués fer efectiva. Pots informar d’aquestes opcions addicionals al "Statement of purpose".

Puc demanar la beca per fer un double degree?

Només podràs fer-lo si aquests estudis no resulten de la suma de dos màsters que es podrien cursar de forma independent.

A la sol·licitud de beca, he de triar pel meu compte tant la universitat de destinació com els estudis que vull cursar o bé existeix una base de dades en la qual apareixen les universitats adscrites i els estudis que s’ofereixen?

No existeix cap base de dades en aquest sentit: has d’escollir pel teu compte els estudis de postgrau i el centre d’ensenyament superior on els vols cursar. Ara bé, tingues en compte el punt 1.7. de les bases del programa.

Ja he cursat un màster. Puc sol·licitar la beca per un segon màster?

Sí, sempre que no hagis cursat estudis de grau a fora d’Espanya (candidats espanyols) o a fora de Portugal (candidats portuguesos).

Té a veure el número de la meva sol·licitud amb el nombre de persones que estan preparant una sol·licitud en aquesta convocatòria de beques?

No.

No tinc la nacionalitat espanyola ni la portuguesa. Hi ha alguna possibilitat que acceptin la meva sol·licitud?

No. És necessari acreditar la nacionalitat espanyola o la portuguesa.

No tinc la nacionalitat espanyola ni la portuguesa, però sí el permís de residència a Espanya/Portugal. Puc presentar la meva candidatura?

No. És necessari acreditar la nacionalitat espanyola o la portuguesa.

Tinc la nacionalitat espanyola/portuguesa però actualment resideixo a l’estranger. Puc sol·licitar la beca?

Sí.

Puc sol·licitar la beca per fer un màster al Regne Unit, en una universitat diferent de la que em va emetre el títol de grau en aquest país?

No. No pots sol·licitar la beca si tens estudis de grau cursats a fora d’Espanya (candidats espanyols) o a fora de Portugal (candidats portuguesos).

Puc fer un màster que es cursa en diversos països, un dels quals és aquell del qual tinc la nacionalitat?

Només podràs cursar-lo si pots canviar-ne l’itinerari i evitar l’estada en aquest país.

Tinc la nacionalitat espanyola/portuguesa però estic fent / he fet els estudis de grau a l’estranger. Puc presentar-m’hi?

No.

Estic en un programa de doctorat, però encara no he defensat la tesi ni estic en condicions d’obtenir el títol de doctorat. Puc presentar una sol·licitud?

Pots presentar la teva sol·licitud mentre no tinguis el títol del doctorat o no estiguis en condicions formals d’obtenir-lo abans d’acabar el període de la beca.

He d’estar admès al centre on vull cursar els estudis per participar en el procés de selecció?

No.

Puc presentar la meva candidatura sense acreditar el nivell d’idioma que s’exigeix a les bases del programa?

El nivell d’idioma s’ha d’acreditar amb algun dels certificats esmentats a les bases.

Només quedaràs exempt/a de presentar un certificat d’idioma si has cursat els estudis de postgrau (d’un mínim de 2 cursos acadèmics) en el mateix idioma que els estudis de destinació sol·licitats, sempre que l’idioma d’aquests estudis de postgrau fos oficial en el país on els vas cursar.

Puc acreditar el meu nivell d’idioma amb un certificat diferent dels que s’esmenten a les bases?

No. El nivell d’idioma s’ha d’acreditar necessàriament amb algun dels certificats esmentats a les bases, excepte en el cas d’exempció del punt 3.3.3.

Estic només un punt per sota del nivell d’idioma mínim requerit a les bases. Puc sol·licitar la beca?

No. Excepte en el cas d’exempció del punt 3.3.3., el nivell d’idioma s’ha d’acreditar necessàriament amb algun dels certificats esmentats a les bases, i aquests certificats han de tenir, igualment, el nivell mínim exigit.

Cal ser client de CaixaBank o del BPI per sol·licitar una beca?

No.

Puc enviar tota la documentació –o una part– per correu ordinari?

No. La documentació només es pot adjuntar a la sol·licitud des de l’aplicació electrònica.

Puc enviar tota la documentació –o una part– per correu electrònic?

No. La documentació només es pot adjuntar a la sol·licitud des de l’aplicació electrònica.

Puc presentar cartes de recomanació en paper?

No. La petició i la recepció de les cartes de recomanació només es poden fer mitjançant el sistema electrònic de sol·licituds a una beca de la Fundació ”la Caixa”.

Com funciona el sistema d’enviament de cartes de recomanació?

Les cartes de recomanació es demanen quan s’han emplenat els camps que s’indiquen a la sol·licitud, concretament a l'apartat “Reference letters”. Quan l’hagis emplenat, la Fundació ”la Caixa” enviarà un correu electrònic a les persones que ens hagis indicat. En aquest correu els facilitarem una adreça d’internet on, mitjançant un formulari on-line, podran emplenar i enviar la carta.

Ja he indicat les dades dels meus recomanadors a l’aplicació. Quant trigarà la Fundació ”la Caixa” a posar-se en contacte amb ells?

El contacte és immediat. La Fundació ”la Caixa” els envia el correu electrònic automàticament, tan bon punt hagis emplenat les dades que se’t sol·liciten.

Els meus recomanadors no parlen l'anglès. Poden redactar la carta de recomanació en català/castellà/portuguès?

No. Als processos de selecció poden participar avaluadors que no entenguin el català, el castellà ni el portuguès. Cal redactar les cartes de recomanació en anglès.

Què és el Suplement Europeu al Títol?

El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document expedit per la universitat on has cursat els estudis, que atorga validesa comunitària al teu currículum acadèmic. Consisteix en un annex a la titulació universitària en el qual es detallen les matèries cursades, els idiomes impartits, els crèdits realitzats, les competències adquirides, els resultats acadèmics i la qualificació professional del graduat, màster o doctorat, amb els seus noms i cognoms, entre altres acreditacions fidedignes a tot Europa.

Puc adjuntar, com a acreditació del meu expedient, la relació de notes a la qual tinc accés des de la intranet de la meva universitat?

Sí, sempre que, tal com indiquen les bases del programa, s’hi especifiquin totes les matèries i qualificacions, curs per curs, com també els crèdits totals de la titulació i els crèdits superats. A més, hi ha d’aparèixer clarament el teu nom, el nom de la universitat i el nom de la titulació.

Pel que fa a l’expedient acadèmic, quina documentació he d’adjuntar?

A l’apartat “Documents” de la sol·licitud, adjunta l’expedient acadèmic del grau, la llicenciatura o la diplomatura. Pots afegir-hi també l’expedient acadèmic d’altres estudis que hagis cursat, sempre que els incloguis tots en un sol pdf.

A l’apartat “CV” de la sol·licitud, indica en primer lloc els teus estudis de grau, llicenciatura o diplomatura, encara que no siguin els més rellevants en relació amb els estudis que vols cursar. Si tens dos o més graus, llicenciatures o diplomatures, indica en primer lloc, llavors sí, els estudis que tinguin més relació amb els que vols cursar.

Pel que fa a l’expedient acadèmic, quina documentació he d’adjuntar si encara no he acabat els estudis?

Adjunta l’expedient acadèmic en el seu estat actual.

Hi ha aspectes del meu currículum acadèmic o professional que no puc acreditar amb cap document. Puc, de tota manera, informar-ne a la sol·licitud?

No. A la teva sol·licitud només has d’escriure-hi allò que puguis acreditar amb documents originals. Si obtens la beca i no pots acreditar qualsevol dels mèrits esmentats a la sol·licitud, se’t retiraria la beca.

Ja tinc l’admissió a la universitat de destinació. Així i tot, he de presentar tota la documentació requerida a les bases?

Sí. Els requisits per sol·licitar una beca de la Fundació ”la Caixa” són independents dels requisits que les universitats poden establir per admetre els seus alumnes.

Ja tinc l’admissió a la universitat de destinació. M’hi han admès amb un nivell d’idioma inferior al que s’exigeix als programes de la Fundació ”la Caixa”. Tot i així, he d’acreditar el nivell indicat a les bases de la convocatòria?

Sí. Els requisits per sol·licitar una beca de la Fundació ”la Caixa” són independents dels requisits que les universitats poden establir per admetre els seus alumnes.

Puc adjuntar, com a acreditació del meu nivell d’idioma, una impressió de pantalla de la pàgina web on apareixen les meves qualificacions o n’he de presentar la certificació definitiva?

Pots adjuntar una impressió de pantalla on apareguin les teves qualificacions, sempre que hi figuri clarament el teu nom. Si obtens la beca, hauràs de presentar el document original.

Disposo d’un certificat d’idioma que acredita un nivell igual o superior al que exigeixen les bases del programa, però ja ha caducat. He d’acreditar el meu nivell amb un certificat vigent?

No necessàriament. Acceptarem la teva acreditació d’idioma encara que estigui caducada, però has de tenir en compte que les universitats de destinació t’exigiran un certificat vigent per acceptar la teva sol·licitud d’admissió.

Conec molt bé l’idioma pel qual m’exigeixen acreditació, perquè he viscut molts anys en aquell país / he estudiat en aquest país o en aquest idioma / he estudiat Filologia o Traducció en aquest idioma / és la meva llengua materna / etc. Així i tot, he de presentar igualment alguna de les acreditacions que figuren a les bases?

Només si has cursat estudis de postgrau (d’un mínim de 2 cursos acadèmics) en el mateix idioma que els estudis per als quals sol·licites la beca, no caldrà que presentis un certificat d’idioma, sempre que l'idioma d’instrucció d’aquests estudis de postgrau fos oficial en el país on els vas cursar.

Hi ha alguna possibilitat de presentar el meu certificat d’idioma després de la data límit que indiquen les bases del programa?

No. En tots els programes ja es preveu un termini extraordinari, més enllà del tancament de la convocatòria, per presentar aquesta acreditació.

Puc tramitar la meva sol·licitud si en el moment del tancament de la convocatòria no disposo d'algun document, certificat o carta de recomanació i em comprometo a enviar-lo uns dies més tard?

No. S'han de complir tots els requisits i terminis. Qualsevol sol·licitud incompleta en el moment del tancament de la convocatòria serà desestimada.

No he obtingut la beca. Puc apel·lar aquesta decisió?

No, la selecció dels comitès és definitiva i inapel·lable. La presentació d’una sol·licitud a una beca de la Fundació ”la Caixa” suposa, per part del candidat o la candidata, l’acceptació expressa tant de les bases del programa com de les decisions que es prenguin durant els processos de preselecció i selecció de candidatures.

Puc saber les causes per les quals la meva sol·licitud no s’ha seleccionat?

No. Les beques de la Fundació ”la Caixa” es concedeixen en un règim de concurrència competitiva, la qual cosa vol dir que les persones que avaluen les sol·licituds emeten el seu dictamen seleccionant les que consideren millors entre les que es presenten a avaluació. Anualment, la Fundació ”la Caixa” rep un nombre molt elevat de sol·licituds en qualsevol dels programes de beques per a estudis de postgrau. Per això, el fet que una sol·licitud no superi algun dels processos de selecció o preselecció no significa necessàriament que tingui punts febles o errors, sinó que, segons el criteri dels professors que les han avaluades, hi ha altres sol·licituds que han estat considerades més favorablement que no pas les finalment descartades.

Puc saber qui ha avaluat la meva candidatura?

No. D’acord amb la pràctica habitual en els processos de selecció pel sistema peer review, el sol·licitant no és informat sobre la identitat de les persones que avaluaran la seva candidatura ni sobre la composició dels tribunals que entrevistaran els candidats. Tot i això, finalitzats els processos de selecció, es farà pública una relació dels professors i investigadors que hi han participat.

Quins criteris se segueixen per descartar candidatures en les entrevistes?

En cas que superin el procés de preselecció, els candidats són convocats a una entrevista personal de selecció.

L’entrevista personal persegueix:

  • Aprofundir en la informació facilitada en la sol·licitud, especialment la referida al projecte acadèmic i personal del candidat.

  • Preguntar sobre aquelles qüestions no esmentades en la sol·licitud i que el comitè consideri rellevants per avaluar la idoneïtat del candidat per seguir els estudis que proposa.

  • Avaluar el potencial acadèmic i professional del candidat.

  • Avaluar la seva formació integral, els interessos, inquietuds i curiositats pel context social, científic, econòmic, cultural o artístic, encara que no estigui directament relacionat amb els seus estudis.

  • Avaluar, si el comitè ho considera necessari, el seu nivell d’idioma estranger.

  • Avaluar la seva maduresa personal i acadèmica, la motivació per dur a terme els estudis i el projecte proposats i la capacitat d’expressar amb claredat i defensar amb convicció les idees exposades.

Durant l’entrevista, els membres del comitè de selecció poden demanar els aclariments i fer les preguntes acadèmiques, personals o professionals que considerin oportunes amb la finalitat de poder seleccionar, entre totes les persones entrevistades, aquelles que, al seu parer, siguin mereixedores de la beca.

Durant els processos de selecció, s’estableix alguna mena de quotes per especialitats acadèmiques per distribuir les beques atorgades?

Sí. Trobaràs aquesta informació al document a la Guía d'avaluació, disponible a la nostra pàgina web.

La nota mitjana del meu expedient acadèmic no és gaire alta. Tinc alguna possibilitat d’obtenir la beca?

La qualitat de l’expedient acadèmic és un aspecte més, entre altres que s’avaluen per dictaminar si una candidatura supera o no un procés de preselecció o selecció final.

Durant els processos de selecció, s’estableix alguna mena de quota per a persones amb dificultats especials?

No, els processos de selecció i preselecció es regeixen exclusivament per criteris d’excel·lència acadèmica, i no s’assignen quotes que tinguin en consideració cap altra circumstància.

Quina durada té l’entrevista?

Aproximadament uns vint minuts.

Si supero la preselecció i se’m convoca a l’entrevista personal, pot ser que se’m formulin preguntes en anglès, encara que no sigui l’idioma dels estudis per als quals sol·licito la beca?

Sí. L’entrevista es farà totalment o parcialment en anglès i en l’idioma en què es cursin els estudis de destinació.

Puc presentar documentació audiovisual durant l’entrevista?

No. El formulari electrònic mitjançant el qual es cursa una sol·licitud ja ofereix la possibilitat d’adjuntar arxius audiovisuals i enllaços a continguts on-line; per tant, aquest és el recurs que cal emprar per presentar documentació d’aquesta mena.

Puc presentar documentació addicional durant l’entrevista?

No, en cap cas.

Acabo de donar-me d’alta en l’aplicació de sol·licituds, però les claus d’accés no funcionen. Com ho puc resoldre?

Per activar el compte com a sol·licitant cal fer clic sobre l’enllaç que rebis en el correu d’alta. Si el teu compte de correu desactiva els enllaços (com passa sovint amb els comptes de Hotmail, per exemple), l’has de copiar a la barra d’adreces del navegador. Les teves claus d’accés no s’activaran si no has completat aquest pas previ.

No em puc donar d’alta al web de sol·licituds perquè m’he equivocat en indicar el meu usuari (correu electrònic). Què he de fer?

Envia el teu DNI escanejat a beques@fundaciolacaixa.org perquè puguem comprovar les teves dades i corregir-les.

M’agradaria posar al meu currículum més informació de la que em permet l’aplicació electrònica. Com ho puc fer?

L’aplicació preveu un nombre limitat d’apartats. Has de triar aquells aspectes del teu currículum que consideris que poden refermar la teva candidatura. Al formulari disposes d’un camp final de text lliure per afegir-hi la informació addicional que consideris oportú esmentar.

L’aplicació no em permet adjuntar a la meva sol·licitud els documents en format electrònic. Què faig?

Els documents tenen unes dimensions limitades, més enllà de les quals el sistema els rebutja i impedeix que s’adjuntin a la sol·licitud. El formulari electrònic indica, en cada cas, quins són aquests límits. Sovint la mida dels arxius es pot reduir considerablement creant un document PDF que optimitzi les opcions de compressió:

  • una resolució entre 90 i 120 ppp,

  • impressió en blanc i negre o escala de grisos.

He adjuntat un nou arxiu com a substitució d’un altre penjat anteriorment. No puc veure el nou arxiu. Per què?

Segurament no veus l’arxiu actualitzat a causa de la memòria cau de l’ordinador. Pots eliminar la memòria cau del teu navegador o tots els arxius temporals per veure el document correcte.

El meu recomanador diu que ha enviat la carta, però a la meva sol·licitud no apareix com a rebuda. Què ha passat?

Pot ser que la carta s’hagi completat però estigui pendent d’enviament. Cal que el recomanador l’enviï per tal que el sistema la incorpori a la teva sol·licitud.

Vull cursar un màster en anglès en una universitat alemanya / francesa / italiana / etc. He de tenir igualment algun nivell d’alemany / francès / italià / etc. i demostrar-ho documentalment?

No. Has de poder acreditar que els estudis que vols cursar s’imparteixen efectivament en anglès i presentar el nivell d’aquest idioma que es requereix segons les bases del programa. No obstant això, en aquest cas el coneixement, ni que sigui bàsic, de l’idioma del país de destinació és un element favorable a l’hora d’avaluar una candidatura.

Una part del màster internacional que vull cursar (Erasmus Mundus o altres) s’imparteix en una universitat del Regne Unit / Irlanda / Estats Units / Canadà / Austràlia / Hong Kong / Índia / Singapur. ¿Amb quin certificat he d'acreditar el meu coneixement de l'anglès?

Has d'acreditar el coneixement de l'anglès amb algun certificat vàlid per presentar una candidatura a un d'aquests països.

Els meus estudis de destinació s’imparteixen en un idioma diferent de l’anglès. Puc acreditar el coneixement d’idioma amb el títol de batxillerat o un títol o diploma universitari cursat en aquest mateix idioma?

Únicament s'acceptarà si l'escola o universitat expedeix, a més, un certificat on consti que s'ha assolit un nivell mínim de B.2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

He indicat a la sol·licitud els estudis que m’agradaria fer com a primera opció, però en el cas d’obtenir la beca, podria destinar-la a sufragar uns estudis diferents?

No es pot destinar la beca a uns estudis diferents dels informats en primera opció. Tot i això, es podrà tenir en compte aquesta possibilitat si el becari no aconsegueix l’admissió als estudis esmentats. Excepcionalment, es podrà valorar la possibilitat de destinar la beca a un programa d’estudis diferent, en el mateix país o en un altre, sempre que es continuïn complint els requisits de les bases. Aquests estudis alternatius han de tenir una relació estreta amb el projecte plantejat a la sol·licitud i s’han d’exposar les raons acadèmiques que en justifiquen el canvi.

Voldria cursar un màster en un país de l’EEES / de l’Amèrica del Nord. Comença al gener. Puc optar a una beca?

Els becaris que vulguin fer estudis en un país de l’EEES o de l’Amèrica del Nord han de començar el programa d’estudis al país de destinació al Fall Term (del curs 2023-2024, en el primer cas, i del 2024-2025, en el segon), llevat que el programa per al qual hagin obtingut la beca únicament s’imparteixi en un altre període del curs acadèmic. Si el màster que vols fer només pot començar al gener, la beca començarà llavors.

Vull fer una investigació en un país de l’EEES / a l’Amèrica del Nord i no estic subjecte al calendari acadèmic convencional, ja que el meu tutor em permet incorporar-m’hi quan vulgui. En cas d’obtenir la beca, hauria de començar igualment al setembre o puc avançar o posposar uns mesos la meva incorporació a la universitat?

Excepcionalment, i només en els casos d’estades de recerca predoctoral a centres o universitats d’aquests països, es pot considerar una certa flexibilitat pel que fa al moment d’incorporació al centre o la universitat de destinació. En la resta de casos, el començament de la beca ha de coincidir amb les dates indicades a les bases del programa.

Ja disposo de l’admissió a la universitat americana / asiàtica on vull cursar els estudis, i podria incorporar-m’hi aquest mateix any o aquest mateix curs. És possible, això?

Les beques per cursar estudis de postgrau a l'Amèrica del Nord comencen el "Fall Term" de l’any següent al de la convocatòria.

Les beques per cursar estudis de postgrau a la zona Àsia-Pacífic comencen entre els mesos de gener i desembre de l’any següent al de la convocatòria.

Hauràs de sol·licitar a la universitat que et reservi l’admissió fins al moment que comenci la beca.

Ja he començat a estudiar el meu màster. Puc demanar la beca per al segon any d’aquest mateix màster?

No, no s’admetran candidatures per cursar un màster que s'hagi començat abans que la beca es faci efectiva.

He indicat a la sol·licitud els estudis que m’agradaria realitzar com a primera opció, però no tinc la seguretat que m’hi admetin. Què passa si, en el cas que se’m concedeixi la beca, la universitat de destinació desestima la meva admissió?

En el cas que obtinguis la beca, el procediment normal per part del becari consisteix a enviar diverses sol·licituds d’admissió a diverses universitats. Per tant, pot ser que no s’obtingui l’admissió per als estudis informats inicialment com a primera opció. En qualsevol cas, totes les sol·licituds que es cursin en diverses universitats o per a diversos programes hauran de tenir una relació molt estreta amb el projecte d’estudis plantejat a la sol·licitud.

Si no aconsegueixo admissió als estudis per als quals he obtingut la beca, puc canviar la universitat per una altra d’un altre país?

Només podràs fer-ho si pots acreditar, amb un certificat expedit abans de la data límit per presentar el certificat d'idioma a la convocatòria, el mateix nivell d’idioma que han d’acreditar els candidats que opten directament a una universitat d’aquest altre país.

Vaig completar la meva primera llicenciatura abans de l'any 2014, però des de llavors he estudiat un grau, que vaig acabar l'any passat. ¿Compleixo, pel que fa a les dates, amb els criteris d'elegibilitat?

Sí, els compleixes, i la sol·licitud seria elegible, ja que has completat algun dels estudis esmentats a l'apartat 3.2 de les bases del programa en el període de temps indicat.

He realitzat estudis de llicenciatura, que he completat abans de l'any 2014, però el curs 2019-2020 vaig realitzar un màster que és, en realitat, el que m’habilita per cursar els estudis de doctorat que vull fer / estic fent. La meva candidatura seria elegible?

No, en aquest cas no series elegible, perquè no acredites estudis de grau o llicenciatura, o aquells enumerats a l'apartat 3.2 de les bases, completats en el període de temps indicat.

Si obtinc la beca i els estudis que vull fer duren més d’un any, podré renovar automàticament la beca fins a un màxim de 24 mesos?

Si els estudis duren més d’un curs acadèmic, cal sol·licitar una pròrroga per obtenir finançament un segon any. La renovació de la beca és supeditada als resultats obtinguts el primer any i a la presentació d'una carta de suport de la universitat o el centre on es duen a terme els estudis.

La beca cobreix fins a cinc sol·licituds d’admissió. Totes han de ser per a universitats del mateix país o puc cursar sol·licituds a l’EEES, l'Amèrica del Nord i l'Àsia-Pacífic i fer la tria després?

No hi ha inconvenient a cursar sol·licituds per a qualsevol dels països que preveu la convocatòria. No obstant això, hauràs de complir amb el requisit de coneixement d'idioma estranger per al país de destinació contingut en el punt 3.3 de les bases de el programa i cal que tinguis en compte la data d’inici de la beca, segons el país de destinació.

Algunes de les universitats de destinació que m’interessen em requereixen el pagament de la sol·licitud d’admissió abans de la data en què sabré si se m’ha concedit la beca. Si se’m concedeix, podré demanar el reemborsament d’aquests imports?

Se’t reemborsarà el cost de fins a un màxim de 5 sol·licituds d’admissió, independentment de la data en què se’n facin els pagaments, sempre que siguin per a programes d’estudis del curs en què començarà la beca.