• FONS SOCIAL EUROPEU

    L'Estratègia Europa 2020, adoptada al Consell Europeu de juny del 2010, defineix els objectius de creixement intel·ligent, sostenible i integrador i constitueix el marc de referència per a la cohesió de les polítiques econòmiques i d’ocupació dels Estats membres de la Unió Europea. La promoció d’un creixement integrador implica, entre altres elements, reforçar la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i la discriminació per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral, i aprofitar el potencial de l’economia social per a la recuperació econòmica.

    El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer per fomentar l’ocupació als Estats membres de la UE i promoure més cohesió econòmica i social dins dels països de la UE.

    El Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES) i el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) per al període 2014-2020 és un programa finançat pel Fons Social Europeu.

    La Fundació ”la Caixa” ha estat designada organisme intermedi del Fons Social Europeu per al programa POISES i POEJ. En aquest marc de col·laboració, la Fundació ”la Caixa” posa en marxa dues convocatòries: Més Feina i Feina Jove, ambdues cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Fundació ”la Caixa”.

Una mirada a la Fundació ”la Caixa”

diumenge, 25 nov. 2018

La història de massa dones

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, t’expliquem la història de l’Elena, la Chelo i la Valeria. Una història de maltractaments i de recerca d’una ocupació digna. La història de moltes (massa) dones.

Convocatòria cofinançada per: