A través del projecte MOM, lluitem contra la desnutrició infantil des del primer dia de vida.

Què fem

Amb el projecte MOM: Pla d’Innovació per a la Nutrició Infantil, a la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb ACNUR, treballem per incrementar la supervivència infantil en camps de refugiats d’Etiòpia i comunitats d’acollida mitjançant la millora de les condicions nutricionals de nens menors de 5 anys, introduint metodologies innovadores i aplicant noves tecnologies.


Com ajudem

  • Apliquem una metodologia d’intervenció (IYCF, Infant and Young Child Feeding Practices) que promou pràctiques que influeixen en la correcta alimentació i salut infantil a tots els sectors humanitaris (allotjament, energia, protecció, etc.).

  • Tractem els casos de malnutrició aguda severa.

  • Promovem diferents mètodes per reduir els índexs de malnutrició: formació de les mares en la detecció primerenca de la malnutrició, promoció de la implicació de la comunitat en la detecció i l’atenció nutricionals, aplicació de sistemes de monitoratge  i avaluació de l’evolució nutricional infantil o posada en marxa d’una solució tecnològica de digitalització de dades, entre d’altres.

Aquest programa integral, que combina metodologies de treball innovadores i noves tecnologies, té la vocació d’aconseguir un model més eficaç, que incrementi la supervivència infantil i pugui ser aplicat a escala internacionalment.


On som

Treballem a Etiòpia, un país que, com tota la Banya d’Àfrica, viu una emergència per les conseqüències d’una sequera greu i llarga, sumada a l’increment accelerat de refugiats provinents de la fam i la guerra del Sudan del Sud i Somàlia.

218.568
Persones beneficiàries del projecte en el 2021

63 %
Reducció de la desnutrició aguda greu

37 %
Reducció de la taxa de mortalitat infantil