Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb entitats socials que desenvolupen els seus projectes a la Regió de Múrcia per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Convocatòria 2023

Mostrar informació Amagar informació

Llistat de projectes i entitats seleccionades en la convocatòria de 2023.

DESCARREGAR PDF

Convocatòria 2022

Mostrar informació Amagar informació

Llistat de projectes i entitats seleccionades en la convocatòria de 2022.

DESCARREGAR PDF

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Entitats elegibles

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

 • Entitats sense ànim de lucre.

 • Entitats de l’economia social que, tinguin o no ànim de lucre, entre les finalitats indicades als seus estatuts consti explícitament com a principal objectiu la cohesió social o l'interès social i/o cultural.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

Aquestes entitats han d’estar inscrites al Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en aquesta comunitat.

Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les Convocatòries de Projectes Socials 2023. Per fer-ho, hauran d'emplenar un informe d'estat en el qual es justifiqui l'execució del 40 % del projecte, tant pel que fa a les activitats realitzades com a les despeses imputades a l'ajut concedit.

Les convocatòries contemplen diversos àmbits i línies d'actuació transversals:


Àmbits d'actuació

 • Gent gran

 • Discapacitat, trastorn mental o malaltia

 • Pobresa i inclusió social


Línies d'actuació transversals

Enteses totes elles com a eines d'acció social que poden aplicar-se de manera transversal als diversos àmbits d'actuació, amb adaptació a cadascun d'ells.

 • Inserció sociolaboral

 • Accés a recursos residencials temporals

 • Convivència intercultural

 • Cultura com a eina per a la inclusió social

 • Promoció de la salut i gestió emocional

 • Prevenció de les violències i les addiccions

 • Inclusió digital

Acreditació i presentació del projecte

Per presentar un projecte, cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a la Aplicació de Convocatòries i, per fer-ho, primer s’hi haurà de registrar una persona gestora de l’esmentada entitat.

En el cas que l'entitat, a partir de 2021, hagi presentat algun projecte a les Convocatòries de Projectes Socials, ja estarà acreditada. No obstant això, s'haurà de confirmar que tant la documentació legal com les dades de contacte de l'entitat estan actualitzats.


Registre de la persona gestora

El registre està permanentment obert i has d’emplenar la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:

 • DNI o NIE vigent de la persona gestora (còpia de les dues cares del document).

 • Document d’acreditació de la persona gestora representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’Aplicació de Convocatòries).

Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el registre, no podràs continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-lo amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

Un cop registrada la persona gestora, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.


Acreditació de l’entitat

Per sol·licitar l’acreditació de l’entitat, la persona gestora ha d’emplenar informació bàsica de l’organització i pujar els document següents:

 • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

 • Còpia de la inscripció de l’entitat al Registre administratiu de la comunitat autònoma.

 • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al registre corresponent.


Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a la Aplicació de Convocatòries.

La sol·licitud s’ha de completar amb tota la informació que es demana al formulari i s’ha de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació que s’aporti fora de l’aplicació ni fora de termini.

Gràcies als 38 projectes seleccionats en la Convocatòria de Projectes Socials Regió de Múrcia 2023 i a una dotació d'1.017.140 €, serà possible atendre més de 14.000 persones en situació de vulnerabilitat.

Consulta el llistat de projectes i entitats seleccionades en les diverses convocatòries.

Convocatòria 2023

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Llistat de projectes i entitats seleccionades en la convocatòria de 2023.

DESCARREGAR PDF

Convocatòria 2022

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Llistat de projectes i entitats seleccionades en la convocatòria de 2022.

DESCARREGAR PDF

Documentació d'interès

Bases de la convocatòria

Tota la informació que necessites per conèixer els detalls d’aquesta convocatòria.

(Disponible només en castellà)

Guia de suport

Guia de suport a la presentació de sol·licituds de la Convocatòria de Projectes Socials 2024.

(Disponible només en castellà)

Manual d’ús de l’aplicació

Manual d’usabilitat per a l’usuari de l’aplicació de la Convocatòria de Projectes Socials 2024.

(Disponible només en castellà)

Fullet informatiu Convocatòries de Projectes Socials 2024

Novetats sobre les Convocatòries de Projectes Socials per comunitats i ciutats autònomes.

Balanç del programa

Balanç del programa

Impacte social de les Convocatòries de Projectes Socials entre 1999 i 2020.

Balanç del programa (versió executiva)

Impacte social de les Convocatòries de Projectes Socials entre 1999 i 2020.