Noves agendes

Ja està disponible l’agenda de l’Espai Fundació ”la Caixa” Girona.

CONSULTA-LA

Des de l’Espai Fundació ”la Caixa” Girona, a través del Programa de Gent Gran, impulsem el paper actiu de la gent gran i estimulem que participi en la societat.

 • ADREÇA

  Espai Fundació ”la Caixa” Girona
  Pl. del Poeta Marquina, 10, baixos
  17002 Girona
  Tel. 972 215 408

 • HORARI

  De dilluns a divendres,
  de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

 • INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

  • Auditori

  • Espai Gent 3.0

  • Aula d’informàtica

  • Sala polivalent

  • Aules taller

POLÍTICA AMBIENTAL I ENERGÈTICA

La Fundació ”la Caixa”, entitat compromesa amb la sostenibilitat, basa les seves actuacions en un pla estratègic orientat a una política de responsabilitat social. N’és un aspecte fonamental la protecció del medi ambient i la reducció dels impactes ambientals i el consum energètic derivats de les activitats i els serveis que du a terme als seus centres de treball principals.

En aquest sentit, la Fundació ”la Caixa” implanta un mètode que integra, conjuntament, un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015 i un sistema de gestió de l’energia segons la norma ISO 50001:2018 als seus centres de treball (CaixaForum Barcelona, Madrid, Palma, Tarragona, Lleida, Girona, Saragossa i Sevilla, EspaiCaixa Girona, Madrid i Múrcia i el Palau Macaya) la funció del qual és la difusió cultural, social, científica i educativa mitjançant exposicions, concerts, debats, programes educatius, etc., i es compromet a:

 • Adequar la gestió ambiental i energètica d’acord amb el seu context i cultura organitzativa, per mitjà de la implantació dels processos necessaris per obtenir la millora contínua del seu acompliment ambiental i energètic.

 • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental i la relacionada amb l’ús, el consum d’energia i l’eficiència energètica aplicable a les activitats i les instal·lacions dels centres (tant en l’àmbit local com autonòmic, estatal i europeu), com també tots els convenis o acords als quals la Fundació ”la Caixa”, a través dels centres, s’aculli.

 • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació mitjançant l’ús sostenible dels recursos naturals, l’ús eficient de l’aigua i l’energia i el foment de les pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus.

 • Potenciar l’estalvi energètic i optimitzar l’eficiència energètica a les seves instal·lacions i activitats dels centres, al mateix temps que s’avança en l’adquisició de productes, serveis i equips energèticament eficients.

 • Formar, sensibilitzar i implicar cada treballador fent-lo partícip de la gestió ambiental i energètica, i transmetre als proveïdors i les empreses subcontractades les nostres directrius ambientals i energètiques.

 • Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar tots els grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions...) per donar-los a conèixer la política ambiental i energètica, i establir-hi relacions de cooperació.

Amb això, la Fundació ”la Caixa”, a través dels seus centres de treball, vol contribuir a la millora del medi ambient i a la mitigació del canvi climàtic en benefici de tota la societat.

Barcelona, 6 de juliol de 2020