Quan s’obrirà la pròxima convocatòria de beques?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

L’inici d’una convocatòria pot variar d’un any a l’altre. Si vols rebre un avís quan s’obri una nova convocatòria, ho pots fer subscrivint-te al servei d'alertes.

Puc demanar una beca per estudiar el grau en un país que no sigui Espanya?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Les beques són per cursar un grau universitari o ensenyaments artístics superiors en qualsevol universitat púbica o centre públic d’educació superior del territori espanyol.

La Fundació ”la Caixa” ofereix beques per finançar estades a l’estranger durant el grau, per exemple, beques Erasmus+?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Aquesta convocatòria de beques inclou una dotació addicional per fer una estada a l’estranger als beneficiaris, però sempre dins de la beca. Per tant, únicament poden obtenir la dotació per a estades internacionals els beneficiaris d’una beca de grau.

El grau per al qual demano la beca inclou un període de pràctiques remunerades obligatòries. En cas que l’obtingui, la podré compatibilitzar amb els ingressos d’aquestes pràctiques?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. Ho hauràs de notificar a la Fundació ”la Caixa” tan aviat com puguis i l’import que rebis en concepte de pràctiques remunerades es podrà deduir de la dotació econòmica de la beca.

La beca de la Fundació ”la Caixa”, és compatible amb altres beques o ajudes?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

La beca és incompatible amb qualsevol altra feina remunerada i altres beques o ajudes econòmiques d’altres organismes destinades a cobrir els mateixos conceptes, tret que la Fundació ”la Caixa” ho autoritzi expressament, a excepció de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports o el Govern Basc, la compatibilitat de la qual dependrà de la resolució anual d’ambdós organismes.

El grau que m’interessa ofereix uns crèdits que es cursen online. Puc rebre la beca per a aquest grau?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Només es podrà obtenir la beca per cursar estudis presencials i amb dedicació completa.

La sol·licitud electrònica només permet informar d’una possibilitat a l’apartat "Estudis per cursar", però jo estic considerant diverses opcions al respecte. Puc reflectir aquestes opcions en algun apartat?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. De fet és recomanable disposar de possibilitats alternatives a la primera opció, per si aquesta no es pot fer efectiva. Pots informar d’aquestes opcions addicionals a la teva carta de motivació.

Puc demanar la beca per cursar un doble grau?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. Tot i que només ho pots fer si aquests estudis no resulten de la suma de dos programes de grau independents, és a dir, si la carrera és un doble grau en si mateixa.

Puc sol·licitar la beca per cursar ensenyaments artístics superiors?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, sempre que es compleixin tots els requisits establerts en les bases de la convocatòria. Els sol·licitants que vulguin cursar ensenyaments artístics superiors hauran de superar l'últim curs de batxillerat o cicle formatiu de grau superior en el present curs acadèmic, durant el qual han d’haver percebut la dotació fixa per renda de la beca de caràcter general. La nota que es tindrà en compte per a la preselecció serà la nota final de batxillerat o cicle formatiu de grau superior.

He de fer les proves d’accés a la universitat per participar en el procés de selecció?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Els sol·licitants que hagin cursat estudis de batxillerat han de superar les proves d’accés a la universitat a la convocatòria ordinària d’aquest curs acadèmic. No obstant això, no cal que els estudiants d’un cicle formatiu de grau superior ni tampoc els estudiants procedents de la modalitat Batxibac concorrin a les proves d’accés a la universitat.

Si em seleccionen com a becari, puc començar els estudis l’any següent?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. L’inici de la beca ha de coincidir amb l’inici del curs acadèmic següent a la finalització del batxillerat o cicle formatiu de grau superior.

Ja he cursat un grau. Puc demanar la beca per a un segon grau?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Aquestes beques estan dirigides a estudiants que estan cursant l’últim curs de batxillerat o cicle formatiu de grau superior i que, per tant, comencin estudis universitaris per primera vegada.

Ja he començat un grau. Puc demanar la beca per a un segon curs?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Aquestes beques estan dirigides a estudiants que estan cursant l’últim curs de batxillerat o cicle formatiu de grau superior i que, per tant, comencin estudis universitaris per primera vegada.

Vull cursar estudis universitaris en un centre adscrit a una universitat. Puc demanar la beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Aquestes beques són per cursar estudis en universitats públiques, centres d’ensenyaments artístics superiors públics o en centres de titularitat pública que hi estiguin adscrits. En aquest cas, en la sol·licitud has de seleccionar la universitat a la qual està adscrit el centre. Has de tenir en compte que la beca només cobreix el preu públic fixat per cada comunitat autònoma en cada curs acadèmic.

Vull cursar estudis universitaris en un centre adscrit de titularitat privada. Puc demanar la beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. No s’accepten sol·licituds per cursar estudis en universitats privades ni en centres de titularitat privada, encara que estiguin adscrits a universitats públiques.

Si els estudis que vull cursar no són oficials, puc demanar aquestes beques?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Les beques només es concedeixen per fer estudis de grau oficials. No s’accepten estudis no oficials ni títols propis.

El número de la sol·licitud, es correspon amb el número de persones que estan cursant una sol·licitud en aquesta convocatòria de beques?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No.

No tinc la nacionalitat espanyola. Hi ha cap possibilitat que acceptin la meva sol·licitud?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, sempre que compleixis tots els requisits que s’estableixen en aquesta convocatòria. Tingues en compte que, per poder sol·licitar aquestes beques, has d’haver estat beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports o la del Govern Basc per a l’últim curs de batxillerat o cicle formatiu de grau superior.

He estat beneficiari de la beca del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports o de la del Govern Basc per a l’últim curs de batxillerat o cicle formatiu de grau superior, però no he rebut la dotació fixa per renda. Puc demanar la beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Cal que hagis rebut la dotació fixa per renda per demanar la beca, ja que és la dotació que acredita que el sol·licitant se situa en el llindar 1 de renda familiar.

M’han denegat la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports o la del Govern Basc, però he presentat al·legacions i encara no n'he rebut resposta. Puc demanar la beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Només s’accepten les sol·licituds de candidats als quals se’ls hagi notificat la concessió favorable d’aquesta ajuda per part de l’organisme competent abans de la data de tancament d’aquesta convocatòria.

Tinc matrícula d’honor en els meus estudis de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior, per la qual cosa la meva matrícula universitària serà gratuïta. Estic obligat tot i així a demanar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports o la del Govern Basc?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. En cas de ser seleccionat com becari, has de sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports o la del Govern Basc anualment.

Soc estudiant de batxillerat internacional, puc sol·licitar la beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Els estudiants que únicament cursin els estudis de batxillerat internacional no són beneficiaris de la beca del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports o del Govern Basc i, per tant, no es compleixen els requisits establerts en aquesta convocatòria.

Estic fent l’últim curs de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, puc demanar una beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, ja que aquests estudis donen accés a un grau universitari.

Estic fent l’últim curs de Tècnic Esportiu Superior, puc demanar una beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí, ja que aquests estudis donen accés a un grau universitari.

Cal ser client de CaixaBank per demanar una beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No.

Puc enviar tota la documentació o una part per correu electrònic?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. La documentació només es pot adjuntar a la sol·licitud des de l’aplicació online de sol·licituds per a una beca de la Fundació ”la Caixa”.

Puc presentar cartes de referència en paper o per correu electrònic?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. La petició i la recepció de les cartes de referència només es poden fer a través de l’aplicació online de sol·licituds per a una beca de la Fundació ”la Caixa”.

Com funciona el sistema d’enviament de cartes de referència?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Les cartes es demanen a través de l’aplicació online de sol·licituds, concretament, a l’apartat "Cartes de referència". En aquest apartat has d’indicar les dades de contacte de les persones que et recomanin. Quan ho hagis completat, s’enviarà automàticament un correu electrònic a les persones que hagis indicat amb instruccions per completar i enviar la carta mitjançant un procediment online.

Ja he indicat les dades de les persones que em recomanen a l’aplicació. Quant trigarà la Fundació ”la Caixa” a posar-s’hi en contacte?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

El contacte és immediat. La Fundació ”la Caixa” els envia el correu electrònic automàticament, tan bon punt hagis indicat les dades que es demanen.

Pel que fa a l’expedient acadèmic, quina documentació he d’adjuntar?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

A l’apartat "CV" de la sol·licitud, adjunta l’expedient acadèmic de batxillerat o cicle formatiu de grau superior on consti tota la relació d’assignatures que has cursat i les notes respectives, com també la nota mitjana final dels estudis. També has d’adjuntar l’expedient acadèmic de l’ESO, on consti tota la relació d’assignatures que has cursat i les notes respectives, a més de la nota mitjana final dels estudis.

Soc estudiant d’últim curs de batxillerat. Hi ha cap possibilitat de presentar el certificat de notes després de la data límit que s’assenyala a les bases del programa?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. En el moment d’enviar la sol·licitud, has d’haver acabat els estudis de batxillerat. Si encara no tens el certificat final de notes, contacta tan aviat com puguis amb el teu centre d’educació secundària per demanar-lo, ja que sense el certificat no podràs enviar la sol·licitud.

Soc estudiant d’últim curs de cicle formatiu de grau superior i en el moment d’enviar la meva sol·licitud no tinc l’expedient acadèmic tancat i complet. Puc sol·licitar la beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Si ets estudiant d’últim curs de cicle formatiu de grau superior pots sol·licitar la beca sempre que, a data de tancament de la convocatòria, hagis superat tots els mòduls professionals a excepció dels mòduls de Formació en Centres de Treball (FCT) i el mòdul de Projecte Final de Cicle (PFC).

En aquest cas, hauràs d’incorporar a la teva sol·licitud dos arxius: l’expedient acadèmic on apareguin els mòduls cursats i les seves qualificacions corresponents, i un certificat expedit pel centre educatiu on consti la nota provisional de final de cicle i una relació dels mòduls pendents de superar.

He cursat part dels meus estudis de secundària en un altre país, per la qual cosa al meu expedient no apareixen tots els cursos. Puc sol·licitar la beca?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. Tot i això, la nota que es tindrà en compte a la teva sol·licitud serà la nota de final de l’etapa que consti en el certificat acadèmic emès pel centre on has finalitzat els estudis a Espanya.

Hi ha aspectes del currículum acadèmic o professional que no puc acreditar. Puc, de tota manera, informar-ne a la sol·licitud?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. A la sol·licitud només has d’escriure el que puguis acreditar o demostrar.

Puc tramitar la sol·licitud si en el moment de tancar la convocatòria em falta algun document, certificat o carta de referència i em comprometo a enviar-ho uns dies més tard?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Cal complir tots els requisits i terminis. Qualsevol sol·licitud incompleta en el moment de tancar la convocatòria es desestimarà.

Puc adjuntar més documentació, a més de la requerida a la sol·licitud?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. Pots afegir documentació addicional a l’apartat “Altres documents”, sempre que ho incloguis tot en un sol arxiu en format PDF.

No he obtingut la beca. Puc apel·lar aquesta decisió?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. La selecció de becaris que han fet els comitès de selecció és definitiva i inapel·lable. La presentació d’una sol·licitud a una beca de la Fundació ”la Caixa” suposa, per part del candidat o candidata, l’acceptació expressa tant de les bases del programa com de les decisions que es prenguin durant el procés de selecció de candidatures.

Puc saber les causes per les quals la meva sol·licitud no s’ha seleccionat?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Les beques de la Fundació ”la Caixa” es concedeixen en un règim de concurrència competitiva, la qual cosa vol dir que les persones que avaluen les sol·licituds emeten el dictamen seleccionant les que, al seu parer, són les millors d’entre les que es presenten a avaluació. Anualment, la Fundació ”la Caixa” rep un nombre molt elevat de sol·licituds en qualsevol dels seus programes de beques. Per això, el fet que una sol·licitud es descarti no vol dir necessàriament que tingui punts dèbils o errors. Per a més informació sobre els criteris de selecció, consulta l’apartat "Procés de selecció".

Puc saber qui ha avaluat la meva candidatura?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

No. Al sol·licitant no se l’informa sobre la composició dels tribunals que entrevistaran els candidats. No obstant això, un cop s’acabin tots els processos de selecció de tots els programes de beques de la Fundació ”la Caixa” es farà pública una relació dels experts que hi han participat.

Durant els processos de selecció, s’estableix alguna mena de quotes per especialitats acadèmiques per distribuir les beques atorgades?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Sí. Trobaràs aquesta informació a l’apartat "Procés de selecció", disponible a la nostra pàgina web.

Acabo de donar-me d’alta en l’aplicació de sol·licituds, però les claus d’accés no funcionen. Com ho puc resoldre?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Per activar el compte com a sol·licitant cal fer clic sobre l’enllaç que rebis en el correu d’alta. Si el teu compte de correu desactiva els enllaços (com passa sovint amb els comptes de Hotmail, per exemple), l’has de copiar a la barra d’adreces del navegador. Les teves claus d’accés no s’activaran si no has completat aquest pas previ.

No em puc donar d’alta al web de sol·licituds perquè m’he equivocat en indicar el meu usuari (correu electrònic). Què he de fer?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Envia el teu document d’identitat escanejat a [email protected] perquè puguem comprovar les teves dades i corregir-les.

M’agradaria posar al meu currículum més informació de la que em permet l’aplicació electrònica. Com ho puc fer?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

L’aplicació preveu un nombre limitat d’apartats. Has de triar aquells aspectes del teu currículum que consideris que poden refermar la teva candidatura. Al formulari disposes d’un camp final de text lliure per afegir-hi la informació addicional que consideris oportú esmentar.

L’aplicació no em permet adjuntar a la meva sol·licitud els documents en format electrònic. Què faig?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Els documents tenen unes dimensions limitades, més enllà de les quals el sistema els rebutja i impedeix que s’adjuntin a la sol·licitud. El formulari electrònic indica, en cada cas, quins són aquests límits. Sovint la mida dels arxius es pot reduir considerablement creant un document PDF que optimitzi les opcions de compressió:

  • Una resolució entre 90 i 120 ppp,

  • Impressió en blanc i negre o escala de grisos.

He adjuntat un nou arxiu com a substitució d’un altre penjat anteriorment. No puc veure el nou arxiu. Per què?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Segurament no veus l’arxiu actualitzat a causa de la memòria cau de l’ordinador. Pots eliminar la memòria cau del teu navegador o tots els arxius temporals per veure el document correcte.

El meu recomanador diu que ha enviat la carta, però a la meva sol·licitud no apareix com a rebuda. Què ha passat?

<@liferay.language key='wos-mostrar-info' /> <@liferay.language key='wos-ocultar-info' />

Pot ser que la carta s’hagi completat però estigui pendent d’enviament. Cal que el recomanador l’enviï per tal que el sistema la incorpori a la teva sol·licitud.