A la Fundació ”la Caixa” oferim un programa de suport integral que acompanya el becari en tota l'etapa universitària.

Dotacions econòmiques

  • Matrícula a la universitat pública o al centre públic d’ensenyament superior en què hagi estat admès el becari (únicament en cas que aquest concepte no el cobreixi la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o Govern Basc).

  • Beca salari de 600 € al mes per percebre durant els 10 mesos del curs acadèmic.

  • Dotació única inicial de 600 € per a despeses d’adquisició d’equipament informàtic i material.


Estada internacional

La beca inclou una ajuda addicional per fer una estada internacional durant la qual el becari percep les dotacions següents:

  • Dotació mensual de 400 € addicionals.

  • Dotació única de 400 € per a despeses de desplaçament i instal·lació.


Curs d’idiomes

La beca inclou un curs d’anglès durant tots els anys de la titulació i un examen d’acreditació oficial.


Programa d’acompanyament i formació

La beca inclou un programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals, amb l’objectiu de proveir els becaris de les eines necessàries per a la consecució de resultats acadèmics d’excel·lència.


Activitats complementàries

Els estudiants formaran part del nostre col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa” , una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda arreu del món.

Els becaris poden participar en les activitats que s’organitzen per afavorir la trobada i fomentar l’intercanvi entre els membres d’aquest col·lectiu. Aquestes trobades són la millor oportunitat per establir contactes i crear vincles nous amb persones que s’han format en tota mena de disciplines a les millors universitats i centres de recerca del món gràcies a una beca de la Fundació ”la Caixa”.