Des de l’Espai Fundació ”la Caixa” Múrcia, a través del Programa de Gent Gran, fomentem el seu paper actiu i promovem la seva participació en la societat.

Contacte

Espacio Fundación ”la Caixa” Murcia
Av. Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 96 822 63 13


Horari

De lunes a viernes laborables,
de 10 a 14 h y de 16 a 20 h


Línies d'autobusos

1 A, B, C, E; 2 A; 3 A; 6 A; 8 A; 9 A; Rayo 15 A; 26 A; 28
A, B, C, D, E; 29 A, B, C; 30 A, B, C, D, E; 31 A, B, C, D, E; 32 A; 50 A, B, C, E; 61 A, B; 80 A; 91 A, B, C, y 92 A, B.

Glorieta de España
12 A; 45 A, y 49 A, B, C, D.

Jardín de Floridablanca
1 A, B, C, D, E; 4 A; 6 A, B; 9 A; 26 A; 28 A, B, C, D, E; 29 A, B, C; 39 A;
44 A, B, C, D, E; 61 A, B; 91 A, B, C, y 92 A, B, C.

Alameda de Colón
Rayo 17. Calle de la Princesa
2 A; 3 A; 8 A; 31 A, B, C, D, E; 32 A; 37 A, B, C; 50 A, B, C, D, E, y 80 A. Plaza de la Cruz Roja


Política ambiental i energètica

La Fundació ”la Caixa”, entitat compromesa amb la sostenibilitat, basa les seves actuacions en un pla estratègic orientat a una política de responsabilitat social, i n’és un aspecte fonamental la protecció del medi ambient i la reducció dels impactes ambientals i el consum energètic que deriven de les activitats i serveis que porta a terme als seus centres de treball principals. En aquest sentit, la Fundació ”la Caixa” implanta un mètode que integra, conjuntament, un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015 i un sistema de gestió de l’energia segons la norma ISO 50001:2018 als seus centres de treball (el Museu de la Ciència CosmoCaixa, els centres CaixaForum Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida, Tarragona, Macaya i València, els Jardins de Cap Roig i els Espais Fundació ”la Caixa” de Girona, Madrid i Múrcia, que tenen com a funció la difusió cultural, social, científica i educativa mitjançant exposicions, concerts, debats, programes educatius, etc., i es compromet a:

  • Adequar la gestió ambiental i energètica d’acord amb el context i la cultura organitzativa, i implantar els processos necessaris per obtenir la millora contínua de l’acompliment ambiental i energètic.

  • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental i la relacionada amb l’ús i consum d’energia i l’eficiència energètica aplicable a les activitats i instal·lacions dels centres (tant en l’àmbit local com en l’autonòmic, estatal i europeu), com també tots els convenis o acords als quals la Fundació ”la Caixa”, a través dels centres, s’aculli.

  • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació mitjançant l’ús sostenible dels recursos naturals, l’ús eficient de l’aigua i l’energia i el foment de les pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus.

  • Potenciar l’estalvi energètic i optimitzar l’eficiència energètica a les seves instal·lacions i a les activitats dels centres, al mateix temps que s’avança en l’adquisició de productes, serveis i equips energèticament eficients.

  • Formar, sensibilitzar i implicar cada treballador fent-lo partícip de la gestió ambiental i energètica, i transmetre als proveïdors i empreses subcontractades les nostres directrius ambientals i energètiques.

  • Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar tots els grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions...) amb la finalitat de donar-los a conèixer la política ambiental i energètica, i establir-hi relacions de cooperació.

Amb això, la Fundació ”la Caixa”, a través dels seus centres de treball, vol contribuir a la millora del medi ambient i a la mitigació del canvi climàtic en benefici de tota la societat.

Barcelona, 4 de febrer de 2022.

Documentació d'interès

Agenda de l'Espai Fundació ”la Caixa” Múrcia 2024
(abril - juny)

(Disponible només en castellà)

Guía d'inscripció