Oferim atenció i recursos a persones i famílies en situació de pobresa per potenciar les seves capacitats i millorar-ne l’autonomia i la inclusió social.

Què fem

Oferim una atenció integral i transformadora a persones i famílies en risc o situació de pobresa i exclusió, acompanyant-les en el procés de desenvolupament de competències i capacitats amb l’objectiu de millorar-ne l’autonomia, promoure la igualtat d’oportunitats i afavorir-ne la inclusió social.

La Fundació de l’Esperança és al barri Gòtic de Barcelona, des d’on treballem en xarxa i en col·laboració amb entitats socials, institucions, empreses i altres agents del territori per oferir una atenció integral adequada a les realitats i necessitats de cada persona.


A qui s’adreça

A persones que viuen en situació de pobresa i en risc d’exclusió social.


Com ajudem

A la Fundació de l’Esperança oferim:

  1. Acollida: acollim i escoltem activament la persona amb l’objectiu de conèixer-ne la situació, les necessitats i les potencialitats.

  2. Valoració social: fem una valoració de la situació a partir d’indicadors de risc i de protecció i en coordinació amb altres professionals.

  3. Pla de treball individualitzat: juntament amb la persona, proposem un pla de treball que inclou els objectius i accions que poden contribuir a millorar-ne la situació, la incloem en un o més serveis i recursos propis (CaixaProinfància, orientació laboral, etc.) o la derivem a altres entitats socials o institucions, tant públiques com privades, amb les quals treballem en xarxa.

  4. Seguimiento: a través d’una relació continuada, se segueix l’evolució de les persones i famílies, amb les dificultats o millores que es van produint, i es van fent els ajustos i canvis necessaris per aconseguir els objectius de millora. La finalitat és treballar a partir del coneixement i la realitat de cada persona i el seu context, i generar oportunitats perquè sigui la protagonista del propi canvi.


Serveis

A la Fundació de l’Esperança conflueixen els diferents programes contra la pobresa de la Fundació ”la Caixa”:

  • Atenció social: oferim atenció i recursos a les famílies perquè puguin millorar les condicions de vida i autonomia. Entre altres accions, informem i orientem sobre drets socials i com s’hi accedeix, fem seguiment social, oferim orientació i suport a l’hora de gestionar tràmits, donem suport a les famílies amb béns per a l’alimentació i l’equipament escolar a través de CaixaProinfància, promovem el coneixement i accés als recursos del territori…

  • Serveis educatius: sota el paraigua de CaixaProinfància, atenem infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys en horari extraescolar amb la finalitat de reforçar processos d’aprenentatge i millorar el rendiment escolar, desenvolupar les seves capacitats i afavorir la igualtat d’oportunitats. En aquests espais oferim un berenar saludable i també duem a terme activitats de gestió emocional i descobriment de talents. Durant les vacances escolars, oferim campaments i colònies perquè puguin gaudir d’un entorn lúdic i educatiu que promogui el desenvolupament d’habilitats socials, l’experimentació i la creació de vincles.

  • Suport a famílies: oferim un Espai Família 0-3, en el qual acompanyem les famílies en la cura dels fills de 0 a 3 anys amb la finalitat de potenciar-ne i millorar-ne les competències parentals, amb la finalitat de millorar l’atenció i relació envers els fills i també poder oferir un espai d’intercanvi d’experiències. En el programa En Família, oferim sortides i activitats a l’aire lliure a famílies en situació de vulnerabilitat per promoure la creació de xarxes de suport al mateix temps que es reforcen els vincles entre les famílies.

  • Inserció laboral: treballem perquè les persones amb dificultats puguin accedir a un lloc de treball mitjançant accions formatives per millorar-ne l’ocupabilitat, un servei d’intermediació laboral amb les empreses del territori i espais d’orientació professional. Formem part de la xarxa del programa Incorpora.

  • Casa de Recés: un centre residencial que acull dones joves, majors d’edat i en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de facilitar-ne el procés d’autonomia personal i potenciar-ne el projecte d’emancipació. Oferim un acompanyament integral i personalitzat en un entorn favorable i segur que afavoreix la recuperació emocional, l’enfortiment de les capacitats i la promoció de l’empoderament.


On som

Adreça

Plaça de Sant Just, 5
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73


Horari

General
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h

Juliol i agost
De dilluns a dijous, de 9 a 18 h
Divendres, de 9 a 15 h

Més de 2.400
persones ateses

64
dones acollides a la Casa de Recés

Més de 100
persones voluntàries