Contribuïm a millorar la qualitat de la gestió i la coordinació de les recerques dutes a terme en països africans lusòfons (PALOP).

Què fem

Tot i el suport creixent a la recerca a l’àrea de la salut a l’Àfrica, les institucions de recerca continuen tenint dificultats específiques per desenvolupar bones pràctiques en l’àmbit de la gestió, l’organització i la planificació.

Per aquest motiu, la Fundació Calouste Gulbenkian i la Fundació ”la Caixa”, amb el suport del Centro de Investigação em Saúde da Manhiça-Moçambique i de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), van organitzar tres edicions d’un Curs en Gestió de Ciència entre 2018 i 2021.

D’altra banda, la Fundació Calouste Gulbenkian i la Fundació ”la Caixa” també van impulsar el 2021 una convocatòria per donar suport a projectes de recerca en salut adreçada als participants de les tres edicions del Curs de Gestió en Ciència.


Resultats

En el marc d’aquesta col·laboració:

  • S’han format 46 investigadors i/o gestors d’institucions de recerca, públiques o privades, a l’àrea de la salut, a països africans lusòfons (PALOP).

  • S’han seleccionat 3 projectes centrats en les àrees de microbioma, càncer i COVID-19, liderats per investigadors d’Angola, Cap Verd i Moçambic, amb una durada d’entre 2 i 3 anys.


Més informació


Projectes seleccionats

Consulta el listado de proyectos seleccionados en el marco del Programa de apoyo a instituciones de investigación en salud en África.

Infeccions per helmints i malalties al·lèrgiques respiratòries. Una malaltia tropical desatesa influeix en una malaltia no transmissible?

Projecte desenvolupat per l’Institut Nacional d’Investigacions en Salut, a través del Centre d’Investigacions en Salut d’Angola, amb la col·laboració de l’Hospital Militar de Luanda i l’Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, desenvoluparà el projecte.

Descripció: El projecte té com a objectiu comprendre el vincle entre la malaltia al·lèrgica respiratòria i la presència d’helmints (paràsits intestinals), i el paper del microbioma intestinal en l’asma i el control dels helmints.

Epidemiologia i característiques de la infecció per SARS-CoV-2 entre els infants i les seves llars a Moçambic

El projecte desenvolupat per l’Institut Nacional de Salut de Moçambic implementarà el projecte.

Descripció: El projecte consisteix a estudiar el SARS-Cov-2 en infants de tres escoles primàries de barris de Maputo. Els investigadors analitzaran les taxes de mortalitat i morbiditat en aquests grups d’edat, a més de fer un estudi epidemiològic i una enquesta de seroprevalença.

Caracterització clinicopatològica del càncer als països PALOP

Projecte desenvolupat per la Universitat de Cap Verd en col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat Eduardo Mondlane.

Descripció: El projecte té com a objectiu comprendre la incidència del càncer de pròstata a Cap Verd i Moçambic. El projecte també inclou la creació del laboratori digital “INCUBATOR”, una plataforma de publicació de dades i informació per donar suport al diagnòstic del càncer de pròstata.