A la Fundació ”la Caixa” creiem en les persones i en el seu talent com a autèntic motor del canvi. I el nostre equip humà n’és un reflex ben clar: professionals compromesos amb la societat que busquen donar resposta a algunes de les demandes socials més urgents.

La nostra política de reclutament respecta la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raons de gènere, edat o qualsevol altra circumstància, i mantenim el nostre compromís amb la transparència i l’objectivitat dels processos de selecció.

Sabies que…?

A la Fundació ”la Caixa” hem rebut diversos reconeixements pel nostre compromís amb la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Reconeixement de l’Institut de la Dona

Reconeixement atorgat per l’Institut de la Dona, mitjançant el seu programa Óptima, com a entitat col·laboradora en igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Reconeixement del Ministeri d’Igualtat

Tenim el distintiu “Igualtat a l’Empresa” (DIE), que atorga el Ministeri d’Igualtat a empreses i entitats que destaquen per les polítiques d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Reconeixement EFR

Reconeixement que atorga la Fundació Másfamilia a les entitats que tenen implantat un model de gestió de la conciliació basat en la millora contínua i que fomenten l’equilibri entre la vida professional, la personal i la familiar.