Contribuïm a crear ocupació de qualitat per a joves i dones en risc o situació de vulnerabilitat de l’Índia, Moçambic i el Perú.

Què fem

A través de la convocatòria Work4Progress contribuïm a la creació d’ocupació de qualitat per a dones i joves vulnerables de l’Índia, Moçambic i el Perú a través de la posada en marxa i l’acceleració de negocis inclusius i serveis de suport a l’ecosistema emprenedor, la promoció de l’accés als mercats i el desenvolupament d’innovacions tecnològiques per millorar la competitivitat.


A qui s'adreça

La convocatòria s’adreça a xarxes d’entitats liderades per una organització no lucrativa i que disposin preferentment d’incubadores, acceleradores i/o empreses socials.

Acreditació i presentació del projecte

Per presentar un projecte, cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a la nova Aplicació de Convocatòries i, per fer-ho, primer s’hi haurà de registrar una persona com a usuari gestor de l’esmentada entitat.

En el cas que la teva entitat hagi presentat algun projecte a alguna de les altres convocatòries de la Fundació ”la Caixa” utilitzant aquesta Aplicació de Convocatòries, ja estarà acreditada i només hauràs de revisar si s’ha d'actualitzar algun dels documents legals.


Registre de l’usuari gestor

El registre està permanentment obert i has d’emplenar la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:

  • DNI, NIE o equivalent vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document).

  • Document d’acreditació de l’usuari representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’Aplicació de Convocatòries).

Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el registre, no podràs continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-lo amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

Un cop registrat l’usuari gestor, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.


Acreditació de l’entitat

Per sol·licitar l’acreditació de l’entitat, l’usuari gestor ha d’emplenar informació bàsica de l’organització i pujar els document següents:

  • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

  • Còpia de la inscripció de l’entitat al Registre administratiu de la comunitat autònoma.

  • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al registre corresponent.


Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a la nova Aplicació de Convocatòries.

La sol·licitud s’ha de completar amb tota la informació que es demana al formulari i s’ha de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació que s’aporti fora de l’aplicació ni fora de termini.


Documentació d'interès

Bases de la convocatòria Work4Progress 2023

(Disponible només en castellà)

Manual d'aplicació de la convocatòria Work4Progress 2023

(Disponible només en castellà)

Informació complementària Work4Progress 2023 per a l’Índia

(Disponible només en castellà)

Informació complementària Work4Progress 2023 per a Perú

(Disponible només en castellà)

Informació complementària Work4Progress 2023 per a Moçambic

(Disponible només en castellà)