A la Fundació ”la Caixa” oferim un programa de suport per cursar estudis de màster, doctorat o projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

Dotacions econòmiques

  • Matrícula dels estudis de postgrau per als quals s’obtingui la beca.

  • Dotació mensual en funció del país de destinació.

  • Dotació única inicial d’una mensualitat per a despeses d’instal·lació generals.

  • Altres dotacions addicionals: despeses de visat, viatges, reemborsament de fins a 5 sol·licituds d’admissió, una assegurança mèdica i una dotació final.


Activitats complementàries

Els beneficiaris d’aquestes ajudes formaran part del col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa”, una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda arreu del món.

Els becaris poden participar en les activitats que afavorir la trobada i fomentar l’intercanvi entre els membres d’aquest col·lectiu.