A la Fundació ”la Caixa” oferim activitats i tallers grupals per tal de fomentar l'aprenentatge, l'apoderament i la socialització de la gent gran.

Què fem

A la Fundació ”la Caixa” facilitem recursos per empoderar la gent gran perquè puguin comprometre’s amb nous reptes i desafiaments, tant personals com col·lectius. Els ajudem a fer que es desenvolupin personalment, millorin les seves relacions, generin un sentiment de compromís amb el seu entorn, desenvolupin i expressin la seva creativitat i capacitats o s’enriqueixin i gaudeixin del coneixement.

Els nostres tallers i activitats s’engloben en 5 àmbits amb què es vol abordar de manera holística les necessitats, els interessos i les inquietuds de la gent gran afavorint-ne, d’aquesta manera, el benestar físic i emocional.

A partir del setembre de 2023, llancem l’àmbit Creativitat i reflexió, en el qual s’engloben activitats per fomentar la creativitat i la imaginació de la gent gran. Els tallers s’imparteixen a la nostra xarxa de centres.

Què proposem

Alt imagen:

Manteniment i millora de la salut física i prevenció de la fragilitat

Impulsem la salut física i la prevenció de la fragilitat per mitjà de tallers de salut i benestar pensats per estimular de manera integral les àrees sensorial, motora i cognitiva a fi que la gent gran continuï sent activa i tenint hàbits de vida saludables, i contribuir a millorar-ne la qualitat de vida.

Alt imagen:

Foment del desenvolupament personal

Promovem activitats per fomentar el desenvolupament personal de la gent gran amb la finalitat d'incentivar la seva capacitat de creixement, la reflexió i l’empoderament per fer la vida que vulguin d’acord amb els seus valors.

Alt imagen:

Millora de les competències digitals

Facilitem les eines i recursos indispensables perquè la gent gran pugui moure’s en aquest nou escenari digital i que se’n sentin partícips.

Alt imagen:

Participació social i comunitària

Promovem el paper actiu de la gent gran per fer-la partícip de la nostra societat i que se senti compromesa amb ella. Per això organitzem activitats en què es puguin implicar solidàriament, transmetent i compartint la seva experiència o ajudant en la integració social dels col·lectius més vulnerables.

Alt imagen:

Creativitat i reflexió (NOU)

Oferim tallers i iniciatives orientats a fomentar la creativitat i la imaginació, com també a afavorir la cerca de la sensibilitat i la presa de consciència d’habilitats personals per dotar de sentit la realitat de la persona.