Promovem el foment del desenvolupament personal.

A la Fundació ”la Caixa” creiem en la capacitat de creixement que tenim les persones a partir de la nostra autonomia, responsabilitat i dignitat, cosa que creiem que és totalment independent de l’edat. Per aquest motiu, encara que el projecte de vida canviï, és fonamental fomentar el nostre creixement al llarg de tot el cicle vital.

Seguint aquesta premissa, a la Fundació ”la Caixa” impulsem activitats per fomentar el desenvolupament personal de la gent gran.

Per aquest motiu, proposem desenvolupar capacitats, fomentar la reflexió i empoderar les persones perquè duguin la vida que vulguin d’acord amb els seus valors, amb tres línies d’activitats:

  • Viure bé, sentir-se millor. L’objectiu d’aquest programa és proveir d’eines perquè les persones siguin subjectes actius de la seva pròpia història maximitzant les seves capacitats i potencialitats. Activitats:

    • Viure com jo vull

    • Viure en positiu

    • Viure és descobrir-me

  • Viure amb sentit. Convida a fer una viatge personal en cerca d’una vida millor. Amb aquesta finalitat, reflexionarem sobre aspectes rellevants de la nostra vida i pel camí buscarem recursos, capacitats i habilitats personals per, malgrat les dificultats i pèrdues que s’esdevenen a la vida, ser capaços de viure plenament, fins i tot en temps de COVID.

  • Bon tracte, qüestió de dignitat i de dret. L’objectiu d’aquest taller és sensibilitzar i informar sobre els drets de la gent gran i empoderar-los perquè visquin plenament aquesta etapa de la vida.

https://www.youtube.com/watch?v=yuqIYALT_O4