Convocatòria Territorial Catalunya

Línia d´Actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a Catalunya per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i l’objectiu de les quals és millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la igualtat d’oportunitats.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  El termini de presentació de projectes estarà obert entre el 26 d’octubre de 2021, a les 12 h, i el 23 de novembre de 2021, a les 17 h.

 • ENTITATS ELEGIBLES

  Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als estatuts, consti explícitament com el seu objectiu principal l’interès social o la cohesió social.

  S’exclouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques o les entitats que formen part del sector públic i les fundacions corporatives (empresarials o bancàries).

 • FINANÇAMENT

  S’hi podran presentar projectes en les dues modalitats de sol·licitud següents:

  Modalitat 1

  • Es podrà sol·licitar un import de fins a 40.000 €.

  • L’import sol·licitat no podrà superar el 75 % del cost total del projecte.

  Modalitat 2

  • Es podrà sol·licitar un import a partir de 40.000 € i fins a 100.000 €.

  • L’import sol·licitat no podrà superar el 50 % del cost total del projecte.

   

  La quantitat sol·licitada en ambdues modalitats haurà d’estar vinculada a l’execució d’un projecte amb una durada de fins a 12 mesos.

 • ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  La convocatòria inclou sis àmbits d’actuació:

  • Persones grans i reptes derivats de l’envelliment

  • Persones amb discapacitat o trastorn mental

  • Humanització de la salut

  • Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

  • Inserció sociolaboral

  • Interculturalitat i acció social

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • REGISTRE

  Per presentar un projecte és necessari que l’entitat sol·licitant es registri en la nova Aplicació de Convocatòries i, per fer-ho, primer haurà de registrar una persona com a usuari gestor de l’entitat.

  El registre està permanentment obert i haurà d’emplenar la informació sol·licitada i pujar la següent documentació:

  1. DNI o NIE vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document).

  2. Document d’acreditació de l’usuari representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’aplicació de convocatòries).

  Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el seu registre, no podrà seguir formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-lo amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

  Quan estigui registrat l’usuari gestor, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.

 • PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

  La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a l’Aplicació de Convocatòries.

  La sol·licitud s’haurà de completar amb tota la informació requerida en el formulari i convocatòries i s’haurà de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació aportada fora de l’aplicació ni fora de termini.

  Recomanem fer ús de la Guia de suport a la presentació de sol·licituds i del Manual d’usabilitat de l’aplicació de convocatòries, on es detallen els passos a seguir per completar el procés de sol·licitud.