Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

La Fundació ”la Caixa” està compromesa amb la construcció d’una societat més justa i solidària, que doni més oportunitats a les persones per reduir la pobresa i les desigualtats. Per això, s'obre una nova línia d'ajuts per a projectes de cooperació internacional.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 12 de maig, a les 12 h, al 2 de juny de 2021, a les 17 h.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  Generar oportunitats per reduir la pobresa i les desigualtats

  Aquesta convocatòria té com a objectiu contribuir a la lluita contra la pobresa i les desigualtats dels països de l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina a través de projectes que millorin les condicions de vida de les poblacions més vulnerables.

 • A QUI S'ADREÇA

  Entitats sense ànim de lucre i entitats de l’economia social als estatuts de les quals consti explícitament, entre les finalitats indicades, la promoció de la cooperació internacional al desenvolupament.

  Les entitats hauran d’estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent, amb domicili al territori espanyol, i disposar d’un soci local en el país on es durà a terme el projecte.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  1. Desenvolupament socioeconòmic.

  2. Millora de la salut.

  3. Promoció de l'educació i la formació.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’Aplicació de Convocatòries.

  Les entitats podran registrar-se en l'aplicatiu a partir de la segona quinzena del mes d'abril.

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).