La Fundació ”la Caixa” convoca 15 beques postdoctorals per a investigadors de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca en disciplines STEM en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

Punts clau

 • 15 beques per desenvolupar un projecte de recerca postdoctoral en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

 • Disciplines STEM (ciències de la vida, ciències experimentals, física, química, enginyeria, tecnologia i matemàtiques).

 • Durada màxima: 3 anys.

 • Assignació total màxima: 305.100 €.

 • Programa de formació en competències transversals.


Requisits de la convocatòria

Poden accedir al subprograma de beques de postdoctorat Junior Leader Retaining els investigadors de totes les nacionalitats. Els becaris poden dur a terme el projecte de recerca en una universitat o centre de recerca espanyol o portuguès.

Per poder ser admesos, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Experiència: Haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. S’entén com a data d’obtenció del títol de doctor/a la data de l’acte de defensa de la tesi doctoral. S’apliquen terminis especials per a candidats amb interrupció de la carrera investigadora.

  Els candidats han d’haver fet estades de recerca en centres o universitats de fora d’Espanya (o de fora de Portugal per als que s’incorporen a centres portuguesos), durant el doctorat o el postdoctorat, per un total d’almenys 6 mesos de durada, abans del tancament de la convocatòria.

 • Mobilitat:
  Per a candidats interessats en centres o universitats espanyols: els candidats han d’haver residit o haver dut a terme l’activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

  Per a candidats interessats en centres o universitats portuguesos: els candidats han d’haver residit o haver dut a terme l’activitat principal (feina, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

  S'apliquen terminis especials per a candidats amb interrupció de la carrera investigadora i per als investigadors que hagin passat el procés per obtenir l’estatus de refugiat per la Convenció de Ginebra.

 • Candidatura completa: Només els candidats la candidatura presentada dels quals compleixi tots els requisits de la convocatòria poden ser admesos.


Informació d'interès

Consulta aquesta pàgina en anglès al web de ”la Caixa” Foundation.

Pots accedir a la plataforma de sol·licituds de beques de la Fundació ”la Caixa”.

Si vols rebre un avís quan s’obri la pròxima convocatòria, subscriu-te!

Per a qualsevol suggeriment o consulta, et pots adreçar a: beques@fundaciolacaixa.org.

El procés de selecció consta de tres fases consecutives:


Fase 1 - Elegibilitat

Totes les candidatures es revisen conforme compleixen els requisits d’elegibilitat descrits a les bases del programa.


Fase 2 - Preselecció

 • Excel·lència del currículum (ponderació 50 %): es valora el currículum professional amb relació a l’etapa de la carrera del candidat. Es valora la rellevància i la contribució de la persona candidata en els articles publicats en revistes científiques (cites, índexs d’impacte…), els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, els treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades i, en general, qualsevol altra aportació que permeti valorar els diferents aspectes de la recerca.

 • Motivació i declaració d’objectius (ponderació 35 %):es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte del projecte proposat, a més de la idoneïtat de la tria del centre de recerca de destinació o la línia d’investigació.

 • Cartes de recomanació (ponderació 15 %): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoren tenint en compte l’especificitat del contingut respecte del candidat, com també el perfil de les persones que les signen.


Fase 3 - Entrevistes de selecció

 • Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 50 %): s’avaluen les aportacions fetes al camp triat per fer el projecte de recerca presentat, com també la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat.

 • Potencial del candidat (ponderació 30 %): s’avalua el potencial del candidat, posant una atenció especial en les seves habilitats transversals, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a l’hora de presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

 • Motivació i impacte de la proposta (ponderació 20 %): s’avalua la novetat conceptual i metodològica de la proposta presentada, com també l’impacte, entès en el sentit més ampli: capacitat del projecte presentat per contribuir a la transformació i la millora en àmbits com ara l’economia i la creació de riquesa, la societat, la cultura, la ciència, la qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient o les polítiques públiques.


Uneix-t’hi

El Programa de Beques rep anualment la col·laboració d’un gran nombre d’experts, de diferents disciplines, que participen en l’avaluació de les candidatures per garantir el rigor i la transparència en els processos de selecció.

Si t’interessa formar part de la nostra base de dades i col·laborar en l’avaluació de futures convocatòries de beques, contacta amb nosaltres enviant un missatge a fellowships.evaluators@fundaciolacaixa.org juntament amb el teu CV en format .pdf o l’enllaç a la pàgina web on es pugui veure.

Documentació d’interès

Bases del programa

Tots els detalls d'aquesta beca, el procés de sol·licitud i el de selecció.

(Disponible només en anglès)

Butlletí Oficial de l’Estat

Obertura de la convocatòria Postdoctorat Junior Leader en el BOE.

(Disponible només en castellà)

Documentació d'interès sobre el procés d'avaluació

Codi de conducta per a avaluadors

Normes de comportament en els processos de preselecció i selecció.

(Disponible només en anglès)

Selection process guidelines

(Disponible només en anglès)