Generem oportunitats per reduir la pobresa i contribuir a la lluita contra les desigualtats als països amb menys índex de desenvolupament d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.

Què fem

A través de la Convocatòria Social Cooperació Internacional generem oportunitats per reduir la pobresa i contribuir a la lluita contra les desigualtats als països amb menor índex de desenvolupament d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina a través de projectes impulsats per ONG espanyoles en col·laboració amb socis locals als països receptors.

Es donarà suport prioritàriament a programes que garanteixin la sostenibilitat i amb un baix grau d’assistencialisme.


A qui s’adreça

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social en els estatuts de les quals consti explícitament entre les seves finalitats la promoció de la cooperació internacional al desenvolupament.

S’exlouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques.


On som 

Els projectes a desenvolupar podran implementar-se, prioritàriament, a països d’Índex de Desenvolupament Humà Ajustat a Desigualtats (IDHAD) baix i mitjà, amb importants taxes De pobresa, d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.


Més informació

Accedeix a informació detallada de la Convocatòria social Cooperació internacional