A través de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” donem suport a la recerca en ciències socials per mitjà de diferents convocatòries i generem coneixement de base científica sobre temes d’interès social.

Alt imagen:

Social Research Call

Donem suport a recerques que generen coneixement sobre la realitat social a Espanya i Portugal, amb una dotació de fins a 115.000 € i una durada màxima de 24 mesos.

  • Estat: Pròxima obertura, gener

Alt imagen:

Convocatòria Flash

Impulsem estudis socials que es desenvolupin a Espanya i Portugal, amb una dotació de fins a 35.000 € i una durada màxima de 12 mesos.

  • Estat:
    - Primera obertura, març
    - Segona obertura, setembre

Alt imagen:

Convocatòria Connecta

Promovem recerques desenvolupades en col·laboració entre el sector acadèmic i el social a Espanya, amb una dotació de fins a 90.000 € i una durada màxima de 24 mesos.

  • Estat: Pròxima obertura, novembre