Quan s’obrirà la pròxima convocatòria de beques Junior Leader Fundació ”la Caixa”?

L’inici d’una convocatòria pot variar d’un any al següent. Si vols rebre un avís quan s’obri una nova convocatòria, subscriu-te al servei d'alertes.

Puc presentar sol·licituds a més d’un programa de beques de la Fundació ”la Caixa”?

No. Només pots sol·licitar una beca per a un dels dos programes postdoctorals oberts en la convocatòria actual.

Puc presentar una sol·licitud per a Junior Leader si ja vaig obtenir una beca de la Fundació ”la Caixa” en el passat?

A diferència de la resta de programes, si has obtingut prèviament una beca, pots demanar les beques Junior Leader per realitzar el teu projecte postdoctoral en un dels centres elegibles.

Malgrat, els becaris que ja han gaudit una beca de de postdoctorat Junior Leader no poden aplicar al mateix programa de beques.

L’any passat ja vaig presentar una sol·licitud. Podria recuperar les dades que vaig entrar aleshores?

No.

Ja m’he presentat a convocatòries anteriors i no vaig obtenir la beca. Tinc menys possibilitats si em presento a una nova convocatòria?

No. El fet d’haver-se presentat a convocatòries prèvies no és un element que es tingui en consideració a l’hora d’avaluar les sol·licituds.

Puc obtenir una beca per fer una estada de curta durada en algun centre de recerca?

No. La durada de la beca és de 36 mesos per dur a terme un projecte de recerca a temps complet.

La sol·licitud electrònica només permet informar d’un centre de recerca de preferència però jo estic considerant diverses opcions al respecte. Puc reflectir aquestes opcions en algun apartat?

Sí, de fet és molt recomanable disposar de possibilitats alternatives a la primera opció, per si aquesta no es pogués fer efectiva o si volguessis canviar d’opció quan es concedeixi la beca. Pots informar d’aquestes opcions addicionals a la memòria.

Vull fer una investigació i ja tinc un contacte amb un centre que em permet incorporar-m’hi quan jo vulgui. En el cas d’obtenir la beca, puc avançar o posposar uns mesos la meva incorporació al Centre de Recerca?

No, l’inici de la beca ha de coincidir amb les dates indicades a les bases del programa.

Hi ha cap limitació d’edat per poder presentar la meva candidatura?

No. De tota manera es tindran en compte els anys transcorreguts després de l'obtenció del títol de doctor. El candidat haurà de haver-lo obtingut entre els dos i set anys anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

On puc dirigir-me per a informació a sobre de la mobilitat d'investigadors a Espanya?

Al portal de Euraxess Spain trobaràs informació sobre els procediments administratius que afecten els investigadors i les seves famílies quan es traslladen a Espanya.

On puc dirigir-me per a informació a sobre de la mobilitat d'investigadors a Portugal?

Al portal de Euraxess Spain trobaràs informació sobre els procediments administratius que afecten els investigadors i les seves famílies quan es traslladen a Espanya.

Què és el requisit de mobilitat geogràfica en la modalitat Incoming?

Per ser elegibles per sol·licitar una beca Junior Leader Incoming, els candidats que vulguin realitzar la seva recerca a Espanya no poden haver residit ni haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte a l'hora de calcular el requisit de mobilitat.

Un candidat amb un període d’interrupció de l’activitat investigadora d’almenys 2 anys (pe atur, ocupació en un sector diferent a la investigació, baixes maternals, paternals o de malaltia de llarga durada), no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de trenta-sis mesos en els cinc anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

Aquells candidats que volen dur a terme la investigació a Portugal, no haurien de residir ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys.

Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat portuguesa, no han pogut residir ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

El compliment del requisit de mobilitat geogràfica es revisarà en un primer moment en la fase d'examen d'elegibilitat. Es revisarà de nou, i de manera definitiva, després de la data de publicació de la llista final de candidats seleccionats.

Veure L’exemple següent:

Una investigadora espanyola va finalitzar el seu últim any de tesi doctoral en una universitat espanyola. Posteriorment va marxar als Països Baixos a realitzar un primer postdoctorat a la Universitat de l'Haya des del dia 1 de gener de 2017 fins al 31 d'octubre de 2018, data en què deixa la seva residència dels Països Baixos. Des del 01/11/2018 està de vacances i, a partir del 01/01/2019, comença a treballar en una empresa espanyola, on té previst treballar com a mínim durant 1 any.

¿És la candidata elegible per sol·licitar la beca per realitzar la seva recerca a Espanya?. No, la candidata no seria elegible ja que ha estat a Espanya més de 12 mesos en els últims 3 anys.

Data inicial - Data final País de residència Període Activitat

30/09/2016
31/12/2016

Espanya

3 mesos

Estudis

01/01/2017
31/10/2018

Països Baixos

22 mesos

Treball

01/11/2018
08/10/2019

Espanya

11 mesos

Vacances i treball


Com va deixar la seva residència als Països Baixos el 30/10/2017, a partir del 01/11/2017, la seva residència familiar està a Espanya, encara que estigui fora de vacances. No és elegible per sol·licitar la beca, ja que ha residit a Espanya més de 12 mesos en els últims 3 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria (26/09/2018)

Té a veure el número de la meva sol·licitud amb el nombre de persones que estan preparant una sol·licitud en aquesta convocatòria de beques?

No.

Quins conceptes es consideren com "interrupció de la carrera investigadora" per optar a una extensió del període d'elegibilitat?

Es tindran en compte els permisos de maternitat, maternitat, adopció o baixa per malaltia de llarga durada. Totes aquestes circumstàncies han d'estar degudament justificades.

Què data es té en compte per calcular l'obtenció del títol de doctor?

La data de referència per a calcular el període d'elegibilitat és la data de defensa de la tesi doctoral.

En el cas que el sol·licitant estigui en possessió de més d'un títol de doctor, la data de referència serà la del primer títol obtingut.

Tinc la nacionalitat espanyola però actualment resideixo a l’estranger. Puc sol·licitar la beca?

Sí, sempre que compleixis els requisits de mobilitat.

Tinc la nacionalitat d’un país de la Unió Europea. Puc presentar-hi la meva candidatura?

Sí, sempre que compleixis els requisits de mobilitat.

Tinc la nacionalitat d’un país de fora de la Unió Europea. Puc presentar la meva candidatura?

Sí, sempre que compleixis els requisits de mobilitat.

Resideixo a Espanya des de fa més de tres anys. ¿A quin subprograma es podria aplicar?

Podeu aplicar al subprograma Retaining per realitzar la recerca en un centre espanyol o bé al subprograma Incoming per realitzar la recerca en un centre portuguès.

Cal ser client de CaixaBank per sol·licitar una beca?

No.

Puc enviar tota la documentació –o una part– per correu ordinari?

No. La documentació només es pot adjuntar a la sol·licitud des de l’aplicació electrònica.

Puc enviar tota la documentació –o una part– per correu electrònic?

No. La documentació només es pot adjuntar a la sol·licitud des de l’aplicació electrònica.

Puc presentar cartes de recomanació en paper?

No. La petició i la recepció de les cartes de recomanació només es poden fer mitjançant el sistema electrònic de sol·licituds a una beca de la Fundació ”la Caixa”.

Com funciona el sistema d’enviament de cartes de recomanació?

Les cartes de recomanació es demanen quan s’han emplenat els camps que s’indiquen a la sol·licitud, concretament a la pestanya “Cartes de referència”. Quan emplenis aquest apartat, la Fundació ”la Caixa” enviarà un correu electrònic a les persones que ens hagis indicat. En aquest correu els facilitarem una adreça d’internet on, mitjançant un formulari on-line, podran emplenar i enviar la carta.

Ja he indicat les dades dels meus recomanadors a l’aplicació. Quant trigarà la Fundació ”la Caixa” a posar-se en contacte amb ells?

El contacte és immediat. La Fundació ”la Caixa” els envia el correu electrònic automàticament, tan bon punt hagis emplenat les dades que se’t sol·liciten.

Els meus recomanadors no entenen l’anglès. Poden rebre la sol·licitud de carta de recomanació en un altre idioma?

No, únicament seran vàlides aquelles cartes que es rebin en anglès, ja que l’avaluació serà realitzada per avaluadors d’arreu del món.

Hi ha aspectes del meu currículum acadèmic o professional que no puc acreditar amb cap document. Puc, de tota manera, informar-ne a la sol·licitud?

No. A la teva sol·licitud només has d’escriure-hi allò que puguis acreditar amb documents originals. Si obtens la beca i no pots acreditar qualsevol dels mèrits esmentats a la sol·licitud, se’t retiraria la beca.

Puc tramitar la meva sol·licitud si en el moment del tancament de la convocatòria no disposo d'algun document, certificat o carta de recomanació i em comprometo a enviar-lo uns dies més tard?

No. S'han de complir tots i cadascun dels requisits i terminis. Qualsevol sol·licitud incompleta en el moment del tancament de la convocatòria serà desestimada.

No he obtingut la beca. Puc apel·lar a aquesta decisió?

En el termini de set dies naturals des de la data d'enviament de la notificació de desestimació, els candidats podran presentar al·legacions enviant un correu electrònic a becas@fundacionlacaixa.org, que haurà d'incloure un text explicatiu juntament amb els documents que el candidat consideri oportuns.

Les al·legacions seran resoltes per un comitè d'al·legacions. La resolució es notificarà per correu electrònic en un termini de deu dies naturals des de la data de recepció de l'al·legació. El procediment d'al·legacions serà estrictament confidencial.

No es posarà en qüestió l'avaluació tècnica o científica dels avaluadors. La independència i objectivitat de l'avaluació està garantida pel procés de selecció i avaluació mateix.

Puc saber qui ha avaluat la meva candidatura?

No. D’acord amb la pràctica habitual en els processos de selecció pel sistema peer review, el sol·licitant no és informat sobre la identitat de les persones que avaluaran la seva candidatura ni sobre la composició dels tribunals que entrevistaran els candidats. Tot i això, finalitzats els processos de selecció, es farà pública una relació dels professors i investigadors que hi han participat.

Quins criteris se segueixen per valorar candidatures en les entrevistes?

En cas que superin el procés de preselecció, els candidats són convocats a una entrevista personal de selecció.

Durant l’entrevista, els membres del comitè de selecció poden demanar els aclariments i fer les preguntes acadèmiques, personals o professionals que considerin oportunes amb la finalitat de poder seleccionar, entre totes les persones entrevistades, aquelles que, al seu parer, siguin mereixedores de la beca.

Quina durada té l’entrevista?

Aproximadament trenta minuts dividits en dues parts: una presentació del candidat i una ronda de preguntes a realitzar pels experts.

Puc presentar documentació addicional durant l’entrevista?

No, en cap cas.

Qui forma part del Comitè d’Al·legacions?

El Comitè d’Al·legacions està format per personal de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que rep i gestiona qualsevol queixa i/o suggeriment dels candidats.

Acabo de donar-me d’alta en l’aplicació de sol·licituds, però les claus d’accés no funcionen. Com ho puc resoldre?

Per activar el compte com a sol·licitant cal fer clic sobre l’enllaç que rebis en el correu d’alta. Si el teu compte de correu desactiva els enllaços (com passa sovint amb els comptes de Hotmail, per exemple), l’has de copiar a la barra d’adreces del navegador. Les teves claus d’accés no s’activaran si no has completat aquest pas previ.

No em puc donar d’alta al web de sol·licituds perquè m’he equivocat en indicar el meu usuari (correu electrònic). Què he de fer?

Envia el teu document d’identitat escanejat a becas@fundacionlacaixa.org perquè puguem comprovar les teves dades i corregir-les.

M’agradaria posar al meu currículum més informació de la que em permet l’aplicació electrònica. Com ho puc fer?

L’aplicació preveu un nombre limitat d’apartats. Has de triar aquells aspectes del teu currículum que consideris que poden refermar la teva candidatura. Al formulari disposes d’un camp final de text lliure per afegir-hi la informació addicional que consideris oportú esmentar.

L’aplicació no em permet adjuntar a la meva sol·licitud els documents en format electrònic. Què faig?

Els documents tenen unes dimensions limitades, més enllà de les quals el sistema els rebutja i impedeix que s’adjuntin a la sol·licitud. El formulari electrònic indica, en cada cas, quins són aquests límits. Sovint la mida dels arxius es pot reduir considerablement creant un document PDF que optimitzi les opcions de compressió:

  • una resolució entre 90 i 120 ppp.

  • impressió en blanc i negre o escala de grisos.

He adjuntat un nou arxiu com a substitució d’un altre penjat anteriorment. No puc veure el nou arxiu. Per què?

Segurament no veus l’arxiu actualitzat a causa de la memòria cau de l’ordinador. Pots eliminar la memòria cau del teu navegador o tots els arxius temporals per veure el document correcte.

El meu recomanador diu que ha enviat la carta, però a la meva sol·licitud no apareix com a rebuda. Què ha passat?

Pot ser que la carta s’hagi completat però estigui pendent d’enviament. Cal que el recomanador l’enviï per tal que el sistema la incorpori a la teva sol·licitud.

He d’estar acceptat prèviament en algun centre de recerca?

No, però sí serà necessari aportar una "Carta d'Intencions" del centre que tries com a primera opció. Recorda que aquesta carta no és vinculant pel que, si resultes becat, podràs canviar de centre si així ho decideixes.

Els centres de recerca poden fer alguna entrevista per ser acceptat en el centre?

Sí, de manera independent al procés de selecció de la Fundació “la Caixa”, els centres de recerca poden fer entrevistes o altres mecanismes per conèixer els candidats que finalment siguin becats.

En cas de rebre la beca, quin tipus de contracte signaré amb el centre de recerca?

El centre de recerca farà un contracte d’acord amb la normativa vigent prevista per a personal investigador.

Quin serà el meu salari brut anual? I el meu salari net?

Les beques postdoctorals de la Fundació ”la Caixa” inclouen un total de 59.000 € per any per a la contractació del beneficiari. La institució d’acollida contractarà l’investigador per un salari mínim brut de 44.300 € anuals, i podrà utilizar la resta per cobrir els costs de contractació assumits per l’empleador.

L’estimació del salari net ha de ser calculada per cada cas en particular. Podeu trobar més informació a les pàgines web www.euraxess.es i www.euraxess.pt.

Per a informació més detallada us recomanem contactar directament amb l’oficina de Recursos Humans de la vostra institució d’acollida.