Més d’un segle de compromís social posant el focus en els programes amb més impacte transformador per a la nostra societat.

L’essència de la Fundació ”la Caixa”

Compromesa amb el desenvolupament socioeconòmic del territori des dels inicis, la Fundació ”la Caixa” aviat va proporcionar serveis en l’àmbit social, cultural i cívic per millorar la qualitat de vida de les persones.

Com a fundació, la seva missió és construir una societat millor i més justa donant oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb els valors de confiança, excel·lència i compromís social que l’han acompanyat sempre.

Tot això, amb la visió de ser una entitat de referència per a la societat en el desenvolupament de solucions duradores que cobreixin les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables; que afavoreixin el progrés social donant resposta als nous reptes en recerca, formació d’excel·lència i educació, i que acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.


Model de gestió del patrimoni empresarial

La Fundació ”la Caixa” gestiona el patrimoni empresarial a través de la filial CriteriaCaixa per preservar-lo i fer-lo créixer per poder finançar l’acció social i assegurar la perdurabilitat de les iniciatives socials, assistencials, culturals, de recerca i educatives pròpies.

La prioritat de CriteriaCaixa és aportar els recursos econòmics que permetin que l’acció social de la Fundació ”la Caixa” continuï contribuint, any rere any, al desenvolupament d’una societat que doni més oportunitats als qui més ho necessiten.

El model de gestió es basa en els principis de transparència i ètica que regeixen en tot moment els procediments sustentats en els valors de compromís social, responsabilitat i confiança, com també el respecte a l’entorn natural.


Més d’un segle de compromís social

La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i les Balears, ”la Caixa”, la va fundar el 1904 l’advocat català Francesc Moragas Barret, amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana.

Des dels orígens, la Fundació ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l’interès general, tant a través de l’activitat financera com de l’acció social, que finança i manté activitats d’índole social, educativa, cultural i científica.

Actualment, la Fundació ”la Caixa” és una de les més importants del món per volum d’inversió social.