Promovem el paper actiu de la gent gran a la societat.

Després d’acabar la vida laboral, o fins i tot si no s’ha tingut una activitat professional concreta, la gent gran té molts coneixements i experiències per compartir amb persones que ho poden necessitar.

Conscients d’això, a la Fundació ”la Caixa” apostem pel paper actiu de la gent gran a la societat. Per aquest motiu, organitzem activitats en què es puguin implicar solidàriament, transmetent i compartint la seva experiència, o ajudant a la integració social dels col·lectius més vulnerables.

En aquest sentit, impulsem la formació amb la finalitat que puguin desenvolupar els seus interessos de voluntariat, i els acompanyem perquè exerceixin aquest paper actiu aportant la seva dedicació com a suport i referent per a altres membres de la societat, i fomentant el sentiment social i participatiu de la persona gran de contribuir a la millora de la societat.

L’aportació al bé comú i la implicació en allò que és compartit és clau tant en el benestar personal com en el col·lectiu. En aquest espai es faciliten projectes per fer-ho:

  • Accions locals: projectes de voluntariat en col·laboració amb entitats i agents del territori, vehiculats des dels centres de gent gran com a lloc de trobada, relació i participació.

  • Aules obertes: espais de formació promoguts per gent gran mateixa per a la gent gran al voltant de temàtiques del seu interès.

  • Formació bàsica per als projectes de voluntariat: capacitació per desenvolupar els projectes de voluntariat. Treball en equip, resolució de conflictes, dinamització de grups…

Documentació d'interés

Compartir el temps amb altres persones és sumar experiències

Díptic

(Disponible només en castellà)

Tu també importes

Publicació digital

(Disponible només en castellà)