A partir del 2024, la convocatòria Art for Change s’integra com una línia d’actuació transversal dins de les Convocatòries de Projectes Socials de la Fundació ”la Caixa”.

A través de la integració d’Art for Change com a línia transversal, les Convocatòries de Projectes Socials volen acompanyar entitats socials i culturals perquè impulsin projectes que fomentin la inclusió i la cohesió social.

Participar de la cultura pot contribuir a la millora de la salut i al benestar, tant individual com col·lectiu, i a reforçar la confiança –especialment de grups minoritaris o en situació de vulnerabilitat– i l’apoderament de les persones.

Per contribuir a la transformació social, és clau la col·laboració entre el sector social i cultural per promoure models d’intervenció més integrals i innovadors que tractin problemàtiques globals.


Característiques del nou model

  • Convocatòries territorials: per poder arribar a totes les persones en situació de vulnerabilitat de els diferents territoris, es llancen 18 convocatòries, una per a cada comunitat autònoma i una altra per a les dues ciutats autònomes.

    Cada comunitat autònoma té un calendari de presentació específic al llarg de l’any. A més, a cadascuna es podran presentar projectes de 3 àmbits d’actuació i 7 línies d’actuació transversals, entre les quals es troba la Cultura com a eina per a la inclusió social.

    Pots consultar informació sobre la convocatòria de la teva comunitat autònoma aquí o als enllaços del bloc “Calendari de convocatòries”.

  • Tipologia de projectes: juntament amb els projectes de creació artística amb impacte social, també s’hi poden presentar iniciatives que fomentin l’accés físic, social i intel·lectual a la participació cultural, com també la diversitat, l’equitat i la inclusió. De la mateixa manera, hi tenen cabuda també projectes artístics de mediació i/o de cocreació, en els quals els col·lectius que hi participin, especialment els més vulnerables, siguin part activa en tot el procés.

  • Tipologia d’entitats: s’hi podran presentar entitats/equipaments culturals amb vocació social: fundacions, associacions culturals, etc., per fomentar, d’aquesta manera, la dimensió social del sector cultural.


Calendari de convocatòries

Pots consultar les bases i la informació concreta de cadascuna de les convocatòries territorials a la pàgina web específica que trobaràs als enllaços següents.

Documentació d'interès

Fullet informatiu Convocatòries de Projectes Socials 2024

Novetats sobre les Convocatòries de Projectes Socials per comunitats i ciutats autònomes.

(Disponible només en castellà)