Tens un projecte que creus que pot evidenciar el valor de la cultura com a motor de canvi i millora de la societat?

Registra-t'hi

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura es poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, convoquem ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.
 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 26 d’abril l'1 de juny de 2021.

 • QUÈ FEM

  Donem suport a equipaments, institucions, entitats culturals i artistes que vulguin desenvolupar projectes artístics que impliquin la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social. Alhora que afavorim aspectes de desenvolupament personal, també podem ajudar aquests col·lectius a involucrar-se en projectes de creació artística que contribueixin a regenerar i millorar la convivència en barris i comunitats.

  A través del Portal de convocatòries podràs accedir a l'àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds a les convocatòries que t'interessin.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Promoció d'activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.

  2. Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

  COMPLEIXES ELS REQUISITS BÀSICS PER PRESENTAR-T’HI?

  Tens un projecte que creus que pot evidenciar el valor de la cultura com a motor de canvi i millora de la societat?

  Accedeix al qüestionari previ per comprovar que compleixes els requisits bàsics.

  1. La proposta, la lidera i executa un artista i/o equip amb experiència en l’àmbit artístic?  NO T’HI POTS PRESENTAR. Les entitats de caràcter social no poden presentar projectes a aquesta convocatòria, però ho poden fer a altres convocatòries organitzades per la Fundació ”la Caixa” a través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. Es poden consultar les bases i obtenir informació detallada de les convocatòries de l’any 2021 al web www.fundacionlacaixa.org/.
  No se ha informado ninguna opción.

  2. Si ets un o una artista, tens la residència a Espanya? Si ets un equipament, una institució o una entitat cultural sense ànim de lucre, estàs constituït legalment, tens un mínim d’un any d’antiguitat i estàs domiciliat en territori espanyol?  NO T’HI POTS PRESENTAR. Els artistes que presenten la proposta han de tenir la residència a Espanya. En el cas d’equipaments, institucions o entitats culturals, han de complir els requisits següents:
  ▪    Estar constituïts legalment com a equipaments, institucions o entitats culturals sense ànim de lucre.
  ▪    Haver estat inscrits en el registre corresponent amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de presentar-se a la convocatòria (excepte els organismes de l’Administració pública).
  ▪    Estar domiciliats en territori espanyol.
  No se ha informado ninguna opción.

  3. Has obtingut alguna ajuda en les dues últimes edicions (2019 i 2020) de la convocatòria Art for Change?  NO T’HI POTS PRESENTAR. No pots tenir vigent cap conveni de col·laboració amb la Fundació ”la Caixa” vinculat a una convocatòria d’Art for Change.
  No se ha informado ninguna opción.

  4. La major part del projecte es desenvoluparà durant l’any 2022 i es preveu que inclogui un resultat o producte final abans d’acabar l’any 2022?  NO T’HI POTS PRESENTAR. La major part del projecte ha de transcórrer durant l’any 2022 i ha d’incloure un resultat final (espectacle, exposició, vídeo, documental, llibre, etc.) abans d’acabar l’any 2022.
  No se ha informado ninguna opción.

  5. El projecte i totes les actuacions es faran en territori espanyol?  NO T’HI POTS PRESENTAR. Els projectes i totes les actuacions s’han de fer en territori espanyol
  No se ha informado ninguna opción.

  6. La proposta s’adreça a congressos, jornades, seminaris, exposicions o publicacions?  NO T’HI POTS PRESENTAR. No s’accepten projectes adreçats a congressos, jornades, seminaris, exposicions ni publicacions en cap mena de suport (llibres, vídeos, CD…).
  No se ha informado ninguna opción.

  7. Es preveu la participació activa de les persones destinatàries en el procés creatiu?  NO T’HI POTS PRESENTAR. La participació activa de les persones destinatàries en el procés creatiu (disseny, planificació, avaluació, etc.) és imprescindible.
  No se ha informado ninguna opción.

  8. Les activitats són gratuïtes per a les persones destinatàries?  NO T’HI POTS PRESENTAR. Totes les activitats han de ser gratuïtes per a les persones destinatàries.
  No se ha informado ninguna opción.

  Compleixes els requisits bàsics per poder presentar-te a la convocatòria Art for Change

  Si hi vols participar, trobaràs tota la informació necessària a les bases de la convocatòria.

  Recomanem consultar la Guia de suport i la Guia de preguntes freqüents si tens algun dubte.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l’equipament, institució, entitat cultural o artista sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a equipaments, institucions, entitats culturals o artistes acreditats en anys anteriors, cal que aquest any 2021 actualitzin la seva informació al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.

- Equipaments, institucions, entitats culturals o artistes no acreditats: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat "Documentació", i al web de la Fundació ”la Caixa”, a l’apartat "Convocatòries".

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.