L'oportunitat que busques

Descripció del programa

Mostrar texto Ocultar texto
 • Descripción del programa

  DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

  El programa de beques de doctorat INPhINIT Fundació ”la Caixa” té com a finalitat atraure joves investigadors de qualsevol nacionalitat que desitgen dur a terme estudis de doctorat en territori espanyol o portuguès. Promogut per la Fundació ”la Caixa”, és un programa que té l'objectiu de donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal mitjançant la contractació d’estudiants internacionals excel·lents, als quals s'ofereix un entorn atractiu i competitiu per fer recerca d'excel·lència.

  El programa es divideix en dues modalitats:

  • Doctorat INPhINIT Incoming: 35 beques per a investigadors que volen dur a terme el seu projecte de tesi en centres de recerca amb el distintiu “Severo Ochoa” o “María de Maeztu” i els Instituts de Recerca Sanitària Carlos III i les unitats portugueses acreditades com a “excel·lents” d’acord amb l’avaluació de la Fundação de Ciência e Tecnologia.

   Aquesta modalitat està dirigida exclusivament a les disciplines STEM: ciències de la vida i la salut, ciències experimentals, física, química i matemàtiques.

   Per dur a terme la recerca en institucions espanyoles, els candidats han d’haver residit a Espanya durant menys de 12 mesos en els darrers 3 anys, mentre que per les institucions portugueses els candidats han d’haver residit a Portugal durant menys de 12 mesos en els darrers 3 anys.

  • Doctorat INPhINIT Retaining: 30 beques per a investigadors que vulguin dur a terme el seu projecte de tesi en qualsevol àmbit de recerca i en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

   Els candidats han d’haver residit o dut a terme la seva activitat principal en el mateix país, Espanya o Portugal, més de 12 mesos en els darrers 3 anys.

  Les beques de doctorat INPhINIT ofereixen un salari competitiu i una sèrie d’oportunitats complementàries de formació en habilitats transversals (mitjançant sessions de formació anuals), estades en empreses, incentius un cop completada la tesi, entre altres aspectes que situen aquestes beques entre les més atractives i completes d’Europa.

Què oferim

Mostrar texto Ocultar texto
 • CONTRACTE DE TREBALL

  Els becaris de doctorat INPhINIT disposen d'un contracte de tres anys d'acord amb la legislació laboral vigent a Espanya i Portugal, amb les disposicions en matèria de salut i seguretat laboral i de seguretat social, en un entorn estimulant de formació en recerca, amb accés als recursos apropiats: equips, instal·lacions i oportunitats laborals.

 • PLA DE SEGUIMENT

  Els becaris del Programa INPhINIT tenen a la seva disposició un supervisor de doctorat designat pel Centre de Recerca o universitat de destí i que és responsable del projecte de recerca. Els becaris han de preparar breus informes de seguiment, en què cal detallar els assoliments principals i les futures metes per a cada un dels apartats que s’inclouen en un pla de desenvolupament professional, a més d’informació sobre les qüestions ètiques que puguin sorgir. Aquests informes els han de signar tant l’estudiant com el supervisor.

 • PROGRAMA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  A més de les activitats de formació interdisciplinària que ofereix el Centre de Recerca o universitat de destí, la beca compta amb un programa de formació complementària integral que inclou:

  • Tallers de transferència de tecnologia i esperit emprenedor que s’adrecen a familiaritzar els becaris amb qüestions com ara la propietat intel·lectual, la concessió de llicències i les empreses derivades, l’esperit emprenedor i la transferència de coneixements.

  • Sessions de desenvolupament professional, en les quals els becaris reflexionaran sobre la relació de supervisió que mantenen, la importància del desenvolupament professional, l'autogestió i la planificació. Es dedicarà una atenció especial als valors ètics i a la integritat en la recerca, com també a les implicacions i l'abast de l'impacte de les recerques que desenvolupen. 

  Tindran lloc tres sessions de formació complementària: al principi de la beca, durant el segon any, i durant el tercer any. Cada sessió dura entre 3 i 5 dies, i l’assistència és obligatòria per a tots els becaris d’una mateixa convocatòria. La Fundació ”la Caixa” cobreix les despeses d’aquestes sessions, així com el desplaçament i allotjament dels becaris.

 • ESTADES

  Tant els Centres de Recerca com la Fundació ”la Caixa” ofereixen estades en l’àmbit acadèmic i industrial per millorar les futures oportunitats professionals dels becaris de doctoral INPhINIT. Els becaris podran triar entre una selecció d'associats nacionals i internacionals.

 • MENTORING

  Cada becari pot optar a l'assignació de figures d'acompanyament durant el període de la beca:

  • En una primera fase, per a facilitar-li suport en els aspectes pràctics relacionats amb l'arribada al seu centre de destinació.

  • En una fase més avançada, per proporcionar-li orientació en la seva carrera professional.

 • ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

  Els becaris de doctorat INPhINIT participaran en algunes de les diferents iniciatives que la Fundació ”la Caixa” posa en marxa amb l’objectiu de difondre la ciència a tota la societat. Per obtenir més informació sobre aquestes iniciatives, fes clic a Ciència i Societat.

 • ACTIVITATS DE SOCIALITZACIÓ

  Conferències i actes científics organitzats pels centres de recerca que ajudaran els investigadors a establir contactes, crear nous vincles i iniciar col·laboracions amb el sector i els cercles acadèmics, i també a potenciar les seves oportunitats professionals com a investigadors independents, a més d’activitats socials que promou l’Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”.

Desenvolupa la teva carrera científica a Espanya i Portugal

Mostrar texto Ocultar texto
 • DESENVOLUPA LA TEVA CARRERA CIENTÍFICA A ESPANYA I PORTUGAL

  Cada any milers d'estudiants decideixen incorporar-se en algun dels molts programes de postgrau oferts per les universitats i centres de recerca espanyols i portuguesos. Espanya i Portugal brinden l’oportunitat de viure una experiència veritablement enriquidora gràcies a la combinació única d’un sistema educatiu excel·lent i un estil de vida atractiu.

  Els sistemes universitaris espanyol i portuguès formen part de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Això converteix ambdós països en destinacions atractives i accessibles per als estudiants de doctorat que volen obtenir una educació de qualitat amb un reconeixement internacional.

  Per poder iniciar un doctorat a Espanya i Portugal, els estudiants han de ser admesos i matricular-se en un programa de doctorat.

  Durant el doctorat, els estudiants desenvolupen un projecte de recerca individual, realitzen activitats de formació complementària i assisteixen a seminaris i conferències. El doctorat finalitza amb la preparació i la defensa de la tesi doctoral.

  A Espanya i Portugal, els programes de doctorat estan dissenyats per ser accessibles i ofereixen classes i formació en anglès, així com recolzament per al estudiants que vulguin aprendre espanyol o portuguès, o millorar els seus coneixements d’aquests idiomes. No només l’educació, sinó també la cultura i l’estil de vida són motius de pes per tal que els estudiants escullin Espanya o Portugal com a països on viure durant un temps pel seu clima, la seva famosa gastronomia i història.

  En aquest marc, el Programa de Beques de Doctorat INPhINIT contribuirà a internacionalitzar el sistema de recerca d’Espanya i Portugal amb l’atracció de talent internacional mitjançant la modalitat Incoming. Així mateix, ajudarà a retenir el talent mitjançant la modalitat Retaining.

  Espanya i Portugal participen en la inciativa Euraxess, que proporciona recolzament als investigadors i les seves famílies en l’arribada al país. La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) és el coordinador nacional d’aquesta iniciactiva, i reuneix al voltant de 100 serveis i centres locals de suport als investigadors procedents de fora d’Espanya.

  La Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) publica cada dos anys una guia completa per a investigadors estrangers amb informació actualitzada sobre la situació laboral, la vida quotidiana i les característiques específiques d’Espanya, així com els procediments requerits per establir-se al país.

 • ENLLAÇOS D’INTERÈS

Principis ètics

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ ÈTICA

  La recerca que es duu a terme en el marc del programa de Beques de Doctorat INPhINIT ”la Caixa” ha de complir els principis ètics de la UE i la legislació nacional i internacional aplicable en aquesta matèria, com també la  Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (disponible només en castellà) i el Conveni Europeu de Drets Humans (disponible només en castellà).

  Les candidatures que puguin comportar qüestions ètiques s’enviaran al Comitè d’Ètica per verificar que les propostes no siguin contràries als principis ètics fonamentals o els procediments de seguretat pertinents.

 • RECERCA I INVESTIGACIÓ RESPONSABLES

  La recerca i innovació responsables (per les seves sigles en anglès RRI) constitueixen un principi impulsat per la Comissió Europea i incorporat al programa Horitzó 2020 per reconsiderar el paper de la ciència i la innovació en la societat. La Fundació ”la Caixa” promou aquest concepte a través de la seva participació en projectes europeus amb l’objectiu de difondre la RRI, com és el cas de RRI Tools, o per implementar RRI en contextos diversos: HEIRRI per a institucions d’educació superior i COMPASS per a la indústria. En el programa de formació interdisciplinària que la Fundació ”la Caixa” ofereix als investigadors Junior Leader, s'abordarà, entre altres temes, com alinear una recerca amb els valors i les necessitats de la societat, parant una atenció especial en la integritat en recerca o els beneficis del compromís professional amb el públic i la indústria en l’activitat de recerca.

 • OPEN SCIENCE

  La ciència oberta és una prioritat d’Horitzó 2020 per obrir totes les etapes del cicle de vida de la recerca. Reflecteix l’evolució actual de la manera d’investigar i d’organitzar la ciència, en la qual es promou l’ús de noves eines i fluxos de treball per a la transparència, reproductibilitat, disseminació i transferència de coneixement. Abasta conceptes com l’accés obert a publicacions científiques i a dades de recerca, l’ús de nous sistemes científics i big data, el foment de la ciència ciutadana i els nous aspectes ètics de la recerca. Aquests conceptes formen part del Programa de Formació dels becaris de doctorat, dotant-los de coneixements i habilitats per a implementar-la i per a posicionar-se com a líders d'una nova generació d'investigadors.

  En línia amb les iniciatives europees, la Fundació ”la Caixa” vetllarà perquè els resultats de la recerca es publiquin en accés obert sempre que es pugui i tan aviat com sigui possible, ja sigui en repositoris institucionals de les universitats o els centres de recerca que acolliran els becaris Junior Leader o bé en dipòsits temàtics de les disciplines corresponents. Una major distribució d’aquests resultats permetrà que la recerca sigui accessible, llegida i reproduïble, alhora que evitarà la duplicació d’esforços i millorarà les oportunitats per a la recerca multidisciplinària, interinstitucional i intersectorial.

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No713673.
  The co-funded part of the programme runs from 01/10/2016 to 30/09/2021 and finances the researchers recruited under Call 2017 and 2018
  .