Fomentem la translació de recerques punteres del laboratori als pacients mitjançant la creació de nous productes, serveis i empreses de ciències de la vida i la salut.

Què fem

El programa CaixaImpulse Innovació contribueix a traslladar el coneixement científic a la societat i fomenta la creació de nous productes, serveis i empreses relacionats amb les ciències de la vida. Dona suport a projectes biomèdics innovadors ajudant-los a validar els seus actius i a definir la seva estratègia de valorització i explotació, i apropant-los al mercat.

El programa està organitzat en 3 fases per adaptar-se millor a les necessitats dels projectes en funció de la seva naturalesa i estat de maduresa:

 • La fase 1 està pensada per donar suport als projectes que estan generant una prova de concepte de la hipòtesi de valor dels resultats científics per a un actiu o actius potencials i que estant iniciant la cerca de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

 • La fase 2 està destinada a donar suport als projectes que ja han identificat i definit els actius mitjançant la validació de la prova de concepte, requereixen més validació i desenvolupament i estan acabant de perfeccionar el disseny del prototip mitjançant la validació de l’ús previst.

 • La fase 3 està dedicada a donar suport a projectes que han començat els tràmits regulatoris i necessiten una definició avançada dels actius, necessiten perfeccionar les estratègies de viabilitat econòmica i/o estan explorant models d’explotació.

Els candidats podran presentar les candidatures a qualsevol de les fases i, un cop seleccionats, posteriorment avançar a la fase següent a mesura que vagin assolint les fites necessàries i vagin sent avaluats per experts independents.


Què oferim

Oferim recursos d’alt valor que inclouen suport econòmic i altres tipus de suport:

 • Suport econòmic per a les activitats del pla de desenvolupament del projecte, segons les fites proposades: oferim fins a 700.000 € si el projecte passa per totes les fases (màx. 50.000 € a la fase 1; màx. 150.000 € a la fase 2; màx. 500.000 € a la fase 3).

 • Mentors i experts per supervisar i donar suport al vostre projecte: experts del sector, consultors i emprenedors us ajudaran a definir la millor estratègia de valorització i desenvolupament i us proporcionaran feedback sobre el projecte constantment.

 • Formació especialitzada en àmbits clau: gestió de projectes, transferència de tecnologia, assessorament, eines de finançament i comercialització, negociacions. La formació dona als participants les eines necessàries per adquirir habilitats específiques de valorització i habilitats comercials i per definir el seu pla de valorització (obligatori per als projectes a la fase 2 i opcional per a les fases 1 i 3).


A qui s’adreça

A qui desenvolupi projectes d'investigació que compleixin els requisits següents:

 • Projectes:

  • els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida

  • els projectes han d’estar centrats clarament en la innovació, amb fites importants específiques dirigides a la transferència dels actius al mercat

  • els projectes han de pertànyer a una de les següents àrees de negoci: terapèutica, dispositius mèdics, diagnòstic o salut digital
    

 • Institucions sol·licitants:

  • han de ser entitats jurídiques del sector públic o sense ànim de lucre amb seu a Espanya o Portugal

  • tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre la principal activitat dels quals sigui la recerca biomèdica

  • han de ser propietàries o copropietàries dels actius derivats de la recerca

  • la mateixa institució pot presentar més d’una sol·licitud sempre que estiguin associades amb actius diferents que es derivin de projectes de recerca diferents

  • les empreses ja establertes no poden presentar-se a la convocatòria o ser institucions associades en consorcis
    

 • Líders del projecte:

  • els líders del projecte han de ser persones amb una titulació d’educació terciària (graduat universitari, doctor o professor universitari)

  • el projecte ha de ser la principal ocupació del líder del projecte, que no podrà estar implicat en més d’una sol·licitud com a líder de projecte

  • el líder del projecte pot ser, o no, l’investigador principal del projecte de recerca que ha generat els actius

  • el líder del projecte ha d’estar vinculat a la institució sol·licitant i haurà de comptar amb el seu consentiment per poder presentar la sol·licitud
    


Ajuda econòmica

 • El suport econòmic es distribuirà al llarg de tot el programa, amb una assignació específica en funció de la fase (màx. 50.000 € a la fase 1; màx. 150.000 € a la fase 2; màx. 500.000 € a la fase 3). És acumulatiu per a aquells projectes que avancin per les diferents fases.

 • Els pagaments es faran a terminis vinculats a la presentació dels informes de seguiment i de l’assoliment de fites específiques.

 • Aquest suport podrà cobrir activitats com ara:

  • subcontractació de serveis per preparar o millorar l’estratègia de valorització i desenvolupar estudis de negoci i de viabilitat comercial

  • contractació de personal implicat directament en les activitats del projecte

  • consumibles i materials per a proves i desenvolupament experimental

  • despeses de desplaçament o representació

  • costos indirectes (exclusivament per a projectes a les fases 2 i 3)


Formació especialitzada

El programa de formació serà obligatori per als projectes a la fase 2 i opcional per a les fases 1 i 3. Els participants rebran formació especialitzada que inclou una sèrie de classes, tallers i altres activitats d’utilitat planificades específicament per a desenvolupar les habilitats i metodologia de negoci i oferir les eines necessàries per definir un pla de valorització. Les activitats de formació tindran una durada total de 4 setmanes, repartides durant els primers mesos del programa (de setembre a novembre).

Aquests són alguns dels continguts que es tractaran durant aquestes sessions:

 • els conceptes bàsics de transferència de tecnologia

 • com crear una proposta de valor

 • introducció a la definició de models de negoci

 • aspectes bàsics de la protecció de la propietat intel·lectual

 • aspectes clau de la validació clínica i disseny d’un full de ruta del registre sanitari

 • fonts de finançament públiques i privades

 • el mercat i com determinar la viabilitat d’un nou servei o producte

 • habilitats de comunicació bàsiques per preparar una presentació


Bases de participació

Tota la informació d’aquesta Convocatòria de presentació de propostes per participar en el procés de selecció i els aspectes legals es poden trobar a les bases de la participació.

És molt recomanable que llegiu atentament els documents següents abans d’enviar la vostra proposta.


FAQs

Consulta la llista de les preguntes freqüents.


Contacte

Preguntes i respostes: [email protected].

 1. Has de lliurar les sol·licituds i els documents addicionals accedint a l’àrea privada per presentar sol·licituds a totes les convocatòries de presentació de propostes de la Fundació ”la Caixa”. Caldrà que us registreu la primera vegada que entreu en aquesta àrea i rebreu un nom d’usuari i contrasenya per iniciar sessió.

 2. Un cop us hàgiu registrat, seleccioneu la convocatòria corresponent i empleneu la sol·licitud.

 3. Descarregueu-vos el manual d’usuari de la plataforma de sol·licitud si us cal més informació sobre com fer l’acreditació de l’entitat o com emplenar la sol·licitud.

 4. Empleneu tota la sol·licitud en línia. Per a més informació, descarregueu-vos la formulari de mostra, disponible únicament amb fins informatius. Les sol·licituds s’han de presentar per internet fent servir la plataforma en línia de presentació de propostes.

 5. Recordeu d’emplenar la sol·licitud en anglès. No acceptarem sol·licituds que estiguin en una altra llengua ni si són incompletes, en format paper o si es presenten per un altre mitjà que no sigui la plataforma, o després de la data límit.

El procés d’avaluació dels projectes constarà de les fases següents:

 • Revisió del compliment dels requisits d’elegibilitat: es revisaran totes les sol·licituds rebudes per verificar que compleixen els requisits que s’estableixen en les Bases de la convocatòria.

 • Preselecció remota: cada proposta serà avaluada per un màxim de tres experts internacionals que només tindran accés a la informació i documentació de les propostes que els siguin assignades. Examinaran i valoraran les propostes de manera independent basant-se en els criteris d’avaluació.

 • Entrevista amb el candidat: les propostes finalistes passaran a la fase final del procés, que constarà d’una entrevista personal en què el líder del projecte podrà defensar el seu projecte davant del comitè avaluador. El comitè estarà format per experts de diferents àmbits disciplinaris i àrees de negoci i avaluaran la qualitat de les propostes basant-se en els criteris de selecció.

Per a informació més detallada, vegeu la Guia per a avaluadors i el Codi de conducta per a avaluadors.

A l’hora d’avaluar els projectes, tindrem en compte els aspectes següents:

 • actiu: qualitat de la ciència i innovació dels actius

 • necessitat: necessitat no coberta que solucionen els actius

 • equip: idoneïtat per desenvolupar el projecte proposat

 • implementació: impacte i viabilitat del pla de valorització

 • cas de negoci i impacte social: estratègia, necessitats i resultats previstos

Per a la preselecció remota, cada criteri tindrà una ponderació diferent en funció de la fase a la qual el candidat hagi presentat la seva proposta, tal com es detalla a la Guia per a avaluadors.

Documentació d'interès

Bases de la convocatòria

(disponible només en anglès)

Guia per a avaluadors

(disponible només en anglès)

Codi de conducta per a col·laboradors

(disponible només en anglès)

Manual d'usuari de la plataforma de sol·licituds

(disponible només en anglès)

Sol·licitud de mostra

(disponible només en anglès)