El terme pobresa pot sonar com una realitat llunyana, però actualment a Espanya un de cada tres nens viu en situació de pobresa.

La crisi econòmica ha fet que sigui més extensa, intensa i crònica, i això afecta especialment els més petits. Per aquest motiu, el programa CaixaProinfància, juntament amb més de 350 entitats, promou el desenvolupament social i educatiu de més de 250.000 nens d’entorns vulnerables perquè tots puguin tenir les mateixes oportunitats.

Ho fa facilitant a les famílies reforç educatiu, atenció psicosocial, activitats extraescolars i d’estiu i ajudes en béns de primera necessitat; com ara l’equipament escolar, les ulleres i els audiòfons o els productes d’alimentació i higiene.

Ara tu també pots contribuir a aquesta atenció continuada i a llarg termini per fer que més nens i nenes puguin exercir el dret de gaudir de la infantesa.

Fes la teva donació

8 €
1 mes de material escolar

20 €
1 dia de campaments d'estiu per a un infant

40 €
1 mes de reforç educatiu grupal per a un infant