Convocatòria de Recerca Social

Tota la documentació a la web de l’Observatori Social

ACCEDEIX A LA WEB

La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

 • QUÈ FEM

  Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

  La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  • Fase 1 (short proposals): febrer - maig de 2021

  • Fase 2 (full proposals): maig - setembre de 2021

 • OBJECTIUS

  • Aquesta convocatòria busca donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

  • Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.

 • AJUTS

  Es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 €, cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 • A QUI VA DIRIGIT

  La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

  • Acreditar un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings d'Scimago Journal Rank (SJR) d'Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) seran considerats.

  • Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 24 de febrer de 2019).

   

  La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

 • DATES CLAU

  FASE 1 - PROPOSTES BREUS

  Obertura de la convocatòria
  2 de febrer de 2021

  Data límit de presentació
  24 de febrer de 2021, a les 14 h CET

  Avaluació de les propostes breus
  març - maig de 2021

   

  FASE 2 - PROPOSTES COMPLETES

  Obertura de la segona fase
  13 de maig de 2021

  Data límit de presentació
  23 de juny de 2021, a les 14 h CET

  Avaluació fase 2.1
  juliol de 2021

  Avaluació fase 2.2 (entrevistes)
  16-17 de setembre de 2021

  Notificació de la resolució
  30 de setembre de 2021

 • PRESENTACIÓ
  DE SOL·LICITUDS

  • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

  • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els seus mèrits i l’experiència a l’àmbit de la recerca i del tercer sector/sector públic (1 pàgina per cada).

  • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

 • CONTACTE

  Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a: socialresearch@fundaciolacaixa.org.